Kwelders bij Warffum en Usquert

fotograaf Hans Menop

Locatie: verspreid gelegen aan de Noorderdijk, ten noorden van de dorpjes Warffum en Usquert.

Grootte: 66 ha. 

Soort: (Waddenzee) kwelder

Verkregen in: 1990 en 1992. Deze eigendommen zijn deels door schenking en deels door aankoop vanuit een gevormd fonds door SBNL Natuurfonds verkregen.

Beschrijving: Betreffende percelen vormen een onderdeel van de Groningse waddenkust.

Een kwelder bestaat uit zones. Dichtbij zee, bij de rijshoutdammen, steken uit het slik de planten die het beste tegen zout kunnen: schorrekruid en zeekraal. Zeekraal is ziltig van smaak en doet het goed in salades. Dichter bij de dijk en in de diepere greppels, waar het zeewater nog rijkelijk vloeit, groeien planten als zeealsem en zeeaster. Hoger op de kwelder vinden we zoutmelde, rood zwenkgras en zeekweek. Zeekweek vormt op sommige kwelders een probleem. De tarweachtige plant rukt op, waardoor de kwelder verruigt, bepaalde vogelsoorten verdwijnen en andere kwelderplanten zoals zoutmelde geen schijn van kans maken. Tegenwoordig pakken de oevereigenaren en gebruikers gezamenlijk de zogeheten ‘verkweking’ aan. Beweiding door paarden, koeien en schapen houdt de plantengroei kort en gevarieerd.

De kwelders  zijn te bereiken via  Noordpolderzijl. Bij café ‘t Zielhoes kan men de Noorderdijk bereiken. Wandelend in westelijke richting ziet u de kwelders aan uw rechterhand.