Vacatures

Wij zoeken een coördinator terreinbeheer

Vanwege de pensionering van onze collega / coördinator terreinbeheer zijn wij op zoek naar een opvolger.

De coördinator terreinbeheer maakt deel uit van een klein team van medewerkers en rapporteert rechtstreeks aan de directeur. Bij de uitvoering van de werkzaamheden geeft de coördinator terreinbeheer invulling aan beheerplannen o.b.v. natuurdoeltypen die de terreinen kenmerken en aan de hand van de leidraad van de certificeringsorganisatie. Hierbij vindt afstemming plaats met de betreffende provincie, worden audits uitgevoerd en wordt hierover gerapporteerd. De coördinator terreinbeheer zorgt voor uitvoering van het terreinbeheer (zowel voor de eigen terreinen als ook de terreinen van anderen o.b.v. een beheerovereenkomst) conform de daarvoor opgestelde plannen. Bij de uitvoering van het terreinbeheer zorgt de coördinator terreinbeheer voor inzet van groepen vrijwilligers in de regio:

  1. via functionele aansturing van vrijwilligers,
  2. via coördinatoren (ook vrijwilligers) en
  3. via de inrichting van een arbotechnisch verantwoorde en veilige werkomgeving.

Tot de taken t.b.v. de uitvoering van het terreinbeheer behoort ook:

  • het zoeken naar subsidies voor realisatie van werkzaamheden door vrijwilligersgroepen en voor projecten,
  • De behandeling van calamiteiten en het oplossen van knelpunten t.a.v. het beheer (bijvoorbeeld vuilstort/oneigenlijk gebruik terrein, handhaving, doorbraak dijk).
  • Advisering van de directeur en het bestuur bij voorstellen die streekplannen raken.

 Daarnaast levert de coördinator terreinbeheer een bijdrage aan de uitrol van de groeistrategie van SBNL Natuurfonds door:

  • De directeur en het bestuur te adviseren bij de samenstelling van de regiocommissies,
  • Gebruik te maken van het eigen netwerk en het netwerk van SBNL Natuurfonds vrijwilligers in de betreffende regio’s,
  • Op verzoek vanuit kantoor op te treden als controleur / beoordelaar van de voortgang van projecten die vanuit SBNL Natuurfonds (al dan niet via de diverse regiofondsen) zijn gefinancierd,
  • Een bijdrage te leveren aan de fondsenwervingsactiviteiten t.b.v. de regiofondsen en andere fondsen van SBNL Natuurfonds.

Om de rol goed te kunnen vervullen beschikt de coördinator terreinbeheer over inhoudelijke deskundigheid (kennis over natuurbeheer, wetkennis, biodiversiteit) en over een groot netwerk. De inhoudelijke deskundigheid is bepalend voor het kunnen overtuigen van bepaalde doelgroepen, om alternatieven te kunnen beschrijven, invulling te geven aan beheerplannen, adviezen te geven en offertes op waarde kunnen schatten.

Communicatieve en technische vaardigheden van de coördinator terreinbeheer, inventiviteit en betrokkenheid zijn belangrijke competenties om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Goede contacten kunnen onderhouden met aannemers, boeren, netwerk provinciale vertegenwoordigers / waterschappen / TBO’s, jagersvereniging, beheerders, handige klusjesmannen is van groot belang voor het kunnen uitvoeren van deze functie.

Er is sprake van beheer en verantwoording van de eigen begroting en een klein mandaat voor kosten voor realisatie van de beheeractiviteiten.

Voor deze functie is minimaal HBO denkniveau vereist of aantoonbare meerderjarige werkervaring op dat niveau.

Geïnteresseerden kunnen hun interesse voor deze functie kenbaar maken tot en met 27 juli 2020 d.m.v. het sturen van een motivatiebrief en CV naar sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze directeur, de heer Willem Schimmelpenninck van der Oije.
T: 0318 - 57 83 57 / M: 06 – 5200 3564

 

 U kunt de volledige tekst van de vacature hier downloaden als pdf