Bijdrage H.J.E. van Beuningen

Fotograaf: Hans Menop

50.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

SBNL Natuurfonds stelt dit jaar voor het eerst 50.000 euro beschikbaar vanuit de H.J.E. van Beuningenbijdrage. De bijdrage is genoemd naar wijlen Hendrik Jan van Beuningen, die in 1981 aan de basis stond van SBNL. Vanuit het Elise Mathilde Fonds dat zijn familie ooit opzette, komt nu drie jaar lang een bijdrage beschikbaar.

De bijdrage is bestemd voor het ondersteunen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, dat grensverleggend is, een landelijk belang dient en dat deze zich richt op verhoging van de biodiversiteit. Dit onderzoek heeft relatie met het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland, met inachtneming van een duurzaam gebruik van de natuur.

Projectvoorstellen worden door de initiatiefnemers uitgezet bij gerenommeerde onderzoeksinstituten op basis van aanwezige kennis, wijze van aanpak en kosten, waarbij zo mogelijk concurrentie-stelling wordt toegepast.

Een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) oordeelt omtrent de geschiktheid van de onderzoeksvoorstellen. Het CWO maakt een voorstel aan het bestuur van het Elise Mathilde Fonds, welke projecten toe te kennen. Na goedkeuring door dit fonds zal de stichting haar financiële bijdrage rechtstreeks doen toekomen aan het betrokken onderzoeksinstituut.

De aanvraagperiode voor 2020 is geopend.
Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u aan voor onze Nieuwsbrief.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2019.

De projectcriteria 2019 kunt u hieronder downloaden.

Via onderstaande link gaat u rechtstreeks naar het aanvraagformat:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de H.J.E. van Beuningenbijdrage: Maaike Brasz, rentmeester bij SBNL Natuurfonds (0318 57 83 57).