Weidevogelbeheer

Vanellus vanellus

Kievitseieren rapen is een oud gebruik in Nederland; het 1e kievitsei is hét symbool voor het begin van het voorjaar. Opgericht in 1987 zetten de vrijwilligers van de vereniging Vanellus vanellus zich decennialang in voor de bescherming van de kievit en markering van de nesten. En raapte men kievitseieren. Omdat de populaties van kieviten en overige akker- en weidevogels steeds verder afnamen en de kievit een wettelijk beschermde status kreeg, richtte de stichting zich later volledig op bescherming, goed beheer en groei van de akker- en weidevogel populatie.

In 2007 is de vereniging Vanellus vanellus opgegaan in SBNL Natuurfonds.

SBNL Weidevogelfonds Vanellus vanellus

Het SBNL Weidevogelfonds wil met haar financiële middelen bijdragen aan de bescherming en versterking van de positie van de Nederlandse akker- en weidevogels. Naast de startbijdrage van SBNL Natuurfonds bestaat het vermogen van het Weidevogelfonds uit particuliere giften en donaties. De Bond van Friese Vogel Wachten heeft de startbijdrage verdubbeld.

Projecten en uitkeringen
Zodra het vermogen van het weidevogelfonds is gegroeid naar €100.000 kunnen particulieren een projectaanvraag indienen. Ingediende projecten hebben positieve impact op een of meer van de volgende thema’s:

  • De stand van de akker- en weidevogels
  • Bescherming en uitbreiding van het leefgebied van de akker- en weidevogels
  • Het geven van voorlichting en/of het doen van onderzoek naar de akker- en weidevogels

Hart voor de weidevogel

Wilt u zich inzetten voor de kievit, onze nationale vogel de Grutto en alle andere akker- en weidevogels?

Wij en onze partnerorganisaties zijn blij met uw bijdrage (ook als vrijwilliger)!

Word  donateur van het weidevogelfonds Vanellus vanellus of contact ons voor meer informatie over de mogelijkheden: 0318 57 83 57 of sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Nieuws weidevogelbeheer

1e Kievitsei van 2023 gevonden

1e kievitsei 2023.jpg14-03-2023 09:08 Op 11 maart is in Hasselt in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Deze vondst is om 10.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij vrijwilligersgroep Staphorsterveld. Het ei is gevonden op een graslandperceel. lees verder