Weidevogelbeheer

Vanellus vanellus

Kievitseieren rapen is een oud gebruik in Nederland; het 1e kievitsei is hét symbool voor het begin van het voorjaar. Opgericht in 1987 zetten de vrijwilligers van de vereniging Vanellus vanellus zich decennialang in voor de bescherming van de kievit en markering van de nesten. En raapte men kievitseieren. Omdat de populaties van kieviten en overige akker- en weidevogels steeds verder afnamen en de kievit een wettelijk beschermde status kreeg, richtte de stichting zich later volledig op bescherming, goed beheer en groei van de akker- en weidevogel populatie.

In 2007 is de vereniging Vanellus vanellus opgegaan in SBNL Natuurfonds.

SBNL Weidevogelfonds Vanellus vanellus

Het SBNL Weidevogelfonds wil met haar financiële middelen bijdragen aan de bescherming en versterking van de positie van de Nederlandse akker- en weidevogels. Naast de startbijdrage van SBNL Natuurfonds bestaat het vermogen van het Weidevogelfonds uit particuliere giften en donaties. De Bond van Friese Vogel Wachten heeft de startbijdrage verdubbeld.

Projecten en uitkeringen
Zodra het vermogen van het weidevogelfonds is gegroeid naar €100.000 kunnen particulieren een projectaanvraag indienen. Ingediende projecten hebben positieve impact op een of meer van de volgende thema’s:

  • De stand van de akker- en weidevogels
  • Bescherming en uitbreiding van het leefgebied van de akker- en weidevogels
  • Het geven van voorlichting en/of het doen van onderzoek naar de akker- en weidevogels

Hart voor de weidevogel

Wilt u zich inzetten voor de kievit, onze nationale vogel de Grutto en alle andere akker- en weidevogels?

Wij en onze partnerorganisaties zijn blij met uw bijdrage (ook als vrijwilliger)!

Word  donateur van het weidevogelfonds Vanellus vanellus of contact ons voor meer informatie over de mogelijkheden: 0318 57 83 57 of sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Nieuws weidevogelbeheer

Een warm hart voor Grutto en Kievit

_96A7364- Grutto_©IvBiljouw.jpgdonderdag 14 december 2023 Weide- en akkervogels horen bij Nederland. We genieten allemaal van de tuimelingen van de kievit, de roep van de scholekster en de roze gloed van de grutto. Maar al sinds de jaren 70 dalen de populaties gestaag. Hun leefgebied komt in het gedrang en droogte en predatie eisen hun tol. lees verder