SBNL Natuurfonds is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting ons uitgangspunt is. Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning, en we stimuleren onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in binnen het landschap van terreinbeherende organisaties.

Laatste nieuws

Reactie op foutieve berichtgeving in de media

A58 troetel eik-1818.jpgdonderdag 21 maart 2019 De afgelopen dagen zijn diverse berichten in de media verschenen waarin wordt gesteld dat SBNL Natuurfonds samen met de Stichting Nationale Boomfeestdag gesprekken zou willen voeren met minister Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over het redden dan wel verplaatsen van de Troeteleik (Anneville eik) die momenteel staat in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. Deze stelling is onjuist, want SBNL Natuurfonds is geen belangenbehartigende organisatie voor bomen in het algemeen en ook niet voor de Troeteleik in het bijzonder. lees verder

Brabantse Troeteleik 7e bij Europese verkiezing; en de winnaar is.....

blosommingalmondtreehungary.jpgdinsdag 19 maart 2019 De Brabantse Troeteleik is als 7e geëindigd bij de verkiezing van ‘The European Tree of the Year’. De eik kreeg meer dan 16.000 stemmen. Het was voor het eerst dat een Nederlandse boom deelnam aan deze verkiezing die al sinds 2011 wordt georganiseerd door de Environmental Partnership Association.
De winnaar in Europa is De Amandelboom van de besneeuwde heuvel in Pécs, Hongarije geworden met 45.132 stemmen.  lees verder