SBNL Natuurfonds is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting ons uitgangspunt is. Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning, en we stimuleren onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in binnen het landschap van terreinbeherende organisaties.

Laatste nieuws

SBNL Natuurfonds stelt in 2020 € 100.000 ter beschikking voor projecten in Gelderland en Overijssel

Jonge patrijzen op zand_2018-08-06.jpgdonderdag 16 juli 2020 SBNL Natuurfonds trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Overijssel en geheel Gelderland. Dit betekent dat naast Achterhoek en Liemers ook Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen een beroep op een bijdrage kunnen doen. Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere (vrijwillige) organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans. lees verder

Reactietermijn vacature coördinator terreinbeheer verlengd tot 27 juli 2020

Kockengen-151.jpgdonderdag 16 juli 2020 Begin juli ging onze gewaardeerde medewerker Rini Smits (coördinator terreinbeheer en biotoopconsulent) met pensioen. Zijn grote kennis, ervaring en toewijding droegen bij aan wat SBNL Natuurfonds nu is. Met veel donateurs en in het bijzonder onze vrijwilligers heeft Rini in al die jaren een hechte band opgebouwd.
Wij zoeken nu een nieuwe coördinator terreinbeheer. lees verder