SBNL Natuurfonds is de enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting ons uitgangspunt is. Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning, en we stimuleren onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in binnen het landschap van terreinbeherende organisaties.

Laatste nieuws

SBNL Natuurfonds honoreert opnieuw recordaantal nieuwe projecten

Uitreiking-VanHemert_ISF5055.jpgdonderdag 15 februari 2018 SBNL Natuurfonds honoreert 14 nieuwe projecten op het gebied van particulier natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers. Het geld voor deze projecten is afkomstig van het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds dat in beheer is bij SBNL  Natuurfonds. Het aantal van 14 nieuwe projecten is een evenaring van het record van 2013. Het totaal van de toegekende bedragen komt in 2017 uit op zo’n 95.000 euro. lees verder

Weidevogelplatform op 9 maart a.s.

Grutto-KdK_0078.JPGdonderdag 15 februari 2018 Wij nodigen u graag uit voor ons weidevogelplatform op vrijdag 9 maart 2017 aanvang 19.30 uur in de Schakel te Nijkerk.
Astrid Kant, weidevogelbeschermer en fotograaf, komt met eigen fotomateriaal praten over "De grutto dichtbij". lees verder