Onze terreinen

SBNL Natuurfonds behoort tot de terreinbeherende natuurorganisaties. SBNL Natuurfonds beschikt over eigen natuurterreinen, verspreid in het land. Ze variëren in grootte van minder dan 1 ha tot ruim 100 ha. Het gaat in totaal om ruim 325 ha. 

Die terreinen, maar ook erfgoed in de vorm van gebouwen hebben we in het verleden dankzij giften in bezit gekregen. Vaak met als voorwaarde dat we ze beheren in de geest van de SBNL Natuurfonds-visie op natuur en landschap. En dat doen we! Onze coördinator terreinbeheer zorgt daarvoor. Dat gebeurt met inzet van honderden vrijwilligers.

De meeste terreinen staan open voor bezoekers. Kom gerust eens kijken.

Groningen

1 gebied

Friesland

1 gebied

Drenthe

1 gebied

Overijssel

1 gebied

Utrecht

2 gebieden

Gelderland

8 gebieden

Limburg

1 gebied

Zeeland

3 gebieden