Schenkingen

SBNL Natuurfonds is waarborg voor behoud

In het veengebied rondom Kockengen ligt een merkwaardig eiland, begrensd door de vaarten Heicop en Bijleveld. Tegenover de boerderij van de familie Van den Broek ligt een waardevol rietland. Met het oog op de toekomst schonk het echtpaar Van den Broek het terrein aan SBNL Natuurfonds, toen nog SBNL geheten: “We hebben de natuur hier zien veranderen. Kemphaan en roerdomp zijn verdwenen. In SBNL zien we een organisatie met realiteitszin; geen sentimentele mensen die de wijsheid in pacht denken te hebben.” Zo is het behoud van dit unieke stukje natuur gewaarborgd. Het beheer van het natuurgebied gebeurt nog steeds door de oud-eigenaren.

Dit is een voorbeeld van een schenking aan SBNL Natuurfonds. Er zijn verschillende vormen van schenken mogelijk: van periodiek tot een fonds op naam. Een schenking is fiscaal aftrekbaar op uw belastbaar inkomen. Ook bij een nalatenschap gelden fiscale voordelen. 

Indien u dat op prijs stelt nemen wij graag contact met u op voor een toelichting.

Ik wil graag meer informatie over schenkingen en legaten

Mijn gegevens