Privacy Policy

SBNL Natuurfonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie aanvraagt, artikelen bestelt, zich aanmeldt als donateur of abonnee, een aanvraag indient voor één van onze fondsen, dan worden uw gegevens vastgelegd. SBNL Natuurfonds gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw vraag of bestelling, en om onze relaties, donateurs en vrijwilligers te informeren over ons werk. 
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat voor de uitvoering van uw vraag noodzakelijk is.

Boom van het Jaar aanmelding
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor ‘De Boom van het Jaar verkiezing' en worden na afloop verwijderd. SBNL Natuurfonds behoudt zich echter het recht voor om de gegevens van de provinciale winnaars van De Boom van het Jaar 2018 (en opvolgende jaren) te bewaren. Indien nodig voor publiciteit kunnen gegevens gedeeld worden.

Nieuwsbrief verzending
Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.     

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen en/of historische waarde.

Uw rechten: inzage of wijziging van gegevens
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met ons via 0318 578357 of sbnl@sbnlnatuurfonds.nl.

Beveiliging
SBNL Natuurfonds doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is SBNL Natuurfonds met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

SBNL Natuurfonds en andere websites
Op www.sbnlnatuurfonds.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. SBNL Natuurfonds draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacystatement - indien aanwezig - van de site die u bezoekt.

Vragen, opmerkingen, klachten, of (vermoeden) datalek 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacy policy, dan kunt u deze uiteraard aan ons richten via 0318 57 83 57 (ma – do) of sbnl@sbnlnatuurfonds.nl.

Hebt u klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SBNL Natuurfonds, dan kunt u schriftelijk (post of per e-mail) contact met ons opnemen via

SBNL Natuurfonds
t.a.v. gegevensbeheerder
Maarsbergseweg 53a
3956 KV  LEERSUM

of via sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Wijzigingen
SBNL Natuurfonds kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Policy. Het meest actuele Privacy Policy is te allen tijde in te zien op de website van SBNL Natuurfonds. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien SBNL Natuurfonds een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop SBNL Natuurfonds uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website, of in nieuwsbrieven.

Leersum, 18-11-2020.