SBNL Natuurfonds (voorheen Stichting Beheer en Landelijk gebied) is een goede doelen organisatie, erkend door belastingdienst. Een ANBI-organisatie heet dat officieel. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het betekent dat iemand die een schenking wil doen, dit zeer fiscaal vriendelijk kan doen: u betaalt geen of maar gedeeltelijk belasting over de gift. Het geven van een erfenis is helemaal belastingvrij. Het hoeft niet alleen om geld te gaan; schenken of vererven van onroerende goederen (grond, gebouwen) en roerende goederen vallen ook onder de regeling.

Er zijn verschillende organisaties die een ANBI-status hebben. Ieder met een eigen specifieke doelstelling. SBNL Natuurfonds legt zich toe op particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie. Wise use en niet gouvernementeel.

Het is een delicaat en persoonlijk onderwerp, maar menigeen bezint zich erop wat te doen met het vermogen en met het bezit. SBNL Natuurfonds wil een veilige haven zijn voor hen die (een deel van) hun bezit willen nalaten of schenken ten gunste van natuur en landschap en het verstandig gebruik (wise use) ervan.  Dankzij de status als goede doelen organisatie kan schenken belastingvriendelijk en is een erfenis belastingvrij.

SBNL Natuurfonds kan geld, erfgoed, gebouwen en grond beheren op een manier zoals de schenker/erflater wil.

Maar desgewenst kan de schenking ook aangewend worden voor fondsen, die SBNL Natuurfonds beheert voor specifieke doelen. Zo is er al een fonds voor particulier en agrarisch natuur en landschapsbeheer in Oost Nederland en een fonds voor wetenschappelijk onderzoek in natuurterreinen.

Gegevens

Officiële naam: Stichting SBNL Natuurfonds
Oprichtingsdatum: 9 februari 1981
RSIN-nummer: 006 924 621
BTW-nummer: NL 006 924 621 B01
Kamer van Koophandel: S 41150030
Voorzitter: Ing. F. Nijpjes

SBNL Natuurfonds is als ANBI lid van:

  • Nederland Filantropieland
  • FIN

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst via deze link.

U vindt op de site van de belastingdienst ook voor dit doel geschikte model-schenkingsovereenkomsten.