Fonds De Eik

SBNL Natuurfonds beheert vanaf 2018 een 3e fonds: “Fonds De Eik”.

Het bestuur van stichting De Eik heeft in 2017 besloten te fuseren met SBNL Natuurfonds. Door deze krachtenbundeling wordt een verdere groei van haar werk bevorderd. SBNL Natuurfonds heeft voor het werk en het vermogen van De Eik een fonds op naam opgericht.

De Statuten bepalen dat:

SBNL Natuurfonds het fonds dient aan te wenden voor het ondersteunen van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Dit onderzoek heeft relatie met het beheren, beschermen en bevorderen van een pluriforme flora en fauna in Nederland, met inachtneming van een duurzaam gebruik van de natuur en de mens als genieter, gebruiker en beheerder van deze natuur.

Projectvoorstellen worden door de initiatiefnemers uitgezet bij gerenommeerde onderzoeksinstituten op basis van aanwezige kennis, wijze van aanpak en kosten, waarbij zo mogelijk concurrentie-stelling wordt toegepast. Vervolgens wordt een externe financier gezocht. Fonds De Eik kan (één van) de externe financier(s) zijn en toetst het project op basis van de doelstelling.

Een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) oordeelt omtrent de geschiktheid van de onderzoeksvoorstellen. Het CWO maakt een voorstel aan het bestuur van SBNL Natuurfonds, welke projecten toe te kennen. Na goedkeuring door het bestuur zal de stichting haar financiële bijdrage rechtstreeks doen toekomen aan het betrokken onderzoeksinstituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het Fonds De Eik: Maaike Brasz, rentmeester bij SBNL (0318-578357).