Iedere bijdrage is welkom

SBNL Natuurfonds ontvangt geen structurele subsidie van de overheid. Voor de financiering van onze projecten zijn wij voor een groot deel afhankelijk van fondsen en donaties.

Wanneer u SBNL Natuurfonds steunt, draagt u eraan bij dat ons karakteristieke Nederlandse landschap bewaard blijft voor de toekomstige generatie. Bij SBNL Natuurfonds gaat het om het harmonieuze samenspel tussen mens en natuur. In die natuur en in dat landschap mag de mens gerust wandelen, fietsen, jagen, vissen, bosbessen plukken, enz. Als het maar met respect voor die natuur gebeurt. En wie beter dan de particuliere eigenaar of boer kan de natuur en het landschap beheren.

Wilt u meer lezen over SBNL Natuurfonds ? Klik dan hier. Wilt u ons financieel steunen? Kijk dan onder Ik word donateurSchenkingen,of een Eenmalige gift.

Donateurs van SBNL Natuurfonds ontvangen het kleurrijke blad Mijn Natuur. Daarin staan prachtige fotoreportages over flora en fauna, interviews en praktijkverhalen. Bovendien leest u over het werk van SBNL Natuurfonds, al dan niet met vrijwilligers uitgevoerd. Beschikt u over een e-mailadres wordt u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van actualiteiten.

Goede doelen en fondsen

SBNL Natuurfonds (voorheen SBNL) is een goede doelenorganisatie, erkend door de belastingdienst. Een ANBI-organisatie heet dat officieel. Het is een delicaat en persoonlijk onderwerp, maar menigeen bezint zich erop wat te doen met het vermogen en met het bezit. SBNL Natuurfonds wil een veilige haven zijn voor hen die (een deel van)  hun bezit willen nalaten of schenken ten gunste van natuur en landschap en het verstandig gebruik (wise use) ervan. Dankzij de ANBI-status kan schenken belastingvriendelijk en is een erfenis belastingvrij.

Desgewenst kan de schenking ook aangewend worden voor fondsen, die SBNL Natuurfonds beheert voor specifieke doelen. Zo is er al een fonds voor particulier en agrarisch natuur en landschapsbeheer in Oost Nederland. Ook Natuurparels wil SBNL Natuurfonds via een fonds gaan ondersteunen.

SBNL Natuurfonds gaat zich de komende tijd nadrukkelijk manifesteren op het gebied van fondsenwerving.

SBNL Natuurfonds is als ANBI lid van:

  • Nederland Filantropieland
  • FIN

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst via deze link.

U vindt op de site van de belastingdienst ook voor dit doel geschikte model-schenkingsovereenkomsten.