Biotoopverbetering

Biotoopbeheer

SBNL Natuurfonds werkt aan faunabeheer en biotoopverbetering. Iedereen kan daarvoor één van de coördinatoren terreinbeheer van SBNL Natuurfonds inschakelen.  Hij geeft – tegen vergoeding - advies of maakt samen met u op kostprijsbasis een plan.  WBE’s, particulieren en gemeenten kloppen geregeld bij SBNL Natuurfonds aan. Het komt het biotoop ten goede. Schakel SBNL Natuurfonds ook gerust in bij het inrichten en beheren van natuurterreinen en kleine landschapselementen.

Goed onderhoud van bestaande landschapselementen is de eerste winst voor wie aan de slag wil met biotoopverbetering.  Het kan daarbij gaan om verbetering van flora en fauna  in het algemeen of ten behoeve van een specifieke dier- of plantensoort. Onze ervaring is dat iedere genomen maatregel bijdraagt aan een verhoging van de biodiversiteit.

Daarbij maken we  gebruik van de praktische kennis, opgedaan met het beheer van de eigen terreinen.

Heeft u vragen? Neem contact met op via sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Nieuws over biotoopverbetering

a.s.r. en SBNL Natuurfonds werken aan de natuur bij jou om de hoek

eiland van schalkwijk 2maandag 22 juli 2024 Wist je dat we al 1,5 jaar samenwerken met a.s.r. aan prachtige projecten op gronden van a.s.r.? lees verder

Ursula wilde niet langer aan de zijlijn staan

Kruidenbos Ursulamaandag 08 juli 2024 Als kind wilde ze boer worden. Op verschillende momenten in haar leven kruiste die droom haar levenspad opnieuw. Een jaar of zes geleden hakte Ursula Kirchholtes samen met haar partner Martijn definitief de knoop door en begonnen ze met hun Kruidenbos in het Brabantse Zeeland. lees verder

Projectaanvraag doen voor onze Fondsen? Dat kan per 9 juli a.s.

geknotte-wilgen-Doesburg-IMG_3796.JPGwoensdag 19 juni 2024 Heeft u een mooi landschapsproject in Gelderland of Overijssel voor 2025 dat een financieel steuntje in de rug kan gebruiken? Wij helpen u graag op weg. lees verder