Biotoopverbetering

Biotoopbeheer

SBNL Natuurfonds werkt aan faunabeheer en biotoopverbetering. Iedereen kan daarvoor één van de coördinatoren terreinbeheer van SBNL Natuurfonds inschakelen.  Hij geeft – tegen vergoeding - advies of maakt samen met u op kostprijsbasis een plan.  WBE’s, particulieren en gemeenten kloppen geregeld bij SBNL Natuurfonds aan. Het komt het biotoop ten goede. Schakel SBNL Natuurfonds ook gerust in bij het inrichten en beheren van natuurterreinen en kleine landschapselementen.

Goed onderhoud van bestaande landschapselementen is de eerste winst voor wie aan de slag wil met biotoopverbetering.  Het kan daarbij gaan om verbetering van flora en fauna  in het algemeen of ten behoeve van een specifieke dier- of plantensoort. Onze ervaring is dat iedere genomen maatregel bijdraagt aan een verhoging van de biodiversiteit.

Daarbij maken we  gebruik van de praktische kennis, opgedaan met het beheer van de eigen terreinen.

Heeft u vragen? Neem contact met op via sbnl@sbnlnatuurfonds.nl