Biotoopverbetering

SBNL Natuurfonds werkt aan faunabeheer en biotoopverbetering. Iedereen kan daarvoor de biotoopconsulent van SBNL Natuurfonds inschakelen.  Hij geeft – tegen vergoeding - advies of maakt samen met u op kostprijsbasis een plan.  WBE’s, particulieren en gemeenten kloppen geregeld bij SBNL Natuurfonds aan. Het komt het biotoop ten goede. Schakel SBNL Natuurfonds ook gerust in bij het inrichten en beheren van natuurterreinen en kleine landschapselementen.

Goed onderhoud van bestaande landschapselementen is de eerste winst voor wie aan de slag wil met biotoopverbetering.  Het kan daarbij gaan om verbetering van flora en fauna  in het algemeen of ten behoeve van een specifieke dier- of plantensoort. Onze ervaring is dat iedere genomen maatregel bijdraagt aan een verhoging van de biodiversiteit.

Daarbij maken we  gebruik van de praktische kennis, opgedaan met het beheer van de eigen terreinen.

Natuurmengsels

SBNL Natuurfonds stimuleert het gebruik van inheems, streekeigen plant- en zaaigoed om een zo rijk mogelijke biotoop te krijgen. Om de natuur een handje te helpen heeft SBNL samen met de firma Hofman enkele specifieke faunamengsels samengesteld. Bij de samenstelling van het zaaizaad is rekening gehouden met de wensen van onze fauna voor de verschillende seizoenen en bij verschillend agrarisch grondgebruik.

U kunt de brochure met faunamengsels (met prijslijsten) aanvragen bij SBNL Natuurfonds, u kunt hem ook downloaden als pdf, evenals de prijslijst 2020.

De brochure "Patrijzen op de rand", natuurvriendelijk randenbeheer op akkerbouwbedrijven kunt u hier downloaden