Over fondsen

SBNL Natuurfonds:  De enige landelijke natuurorganisatie die haar fondsen ten goede laat komen aan natuur, landschap en erfgoed beheerd door particulieren en/of agrariërs.

SBNL Natuurfonds manifesteert zich nadrukkelijk als fondsbeheerder. SBNL Natuurfonds wil door verantwoord beleggen haar bijdrage leveren aan behoud van particulier natuur en erfgoed en beheert als een goed rentmeester de aan haar nagelaten terreinen. Op deze manier levert SBNL Natuurfonds haar bijdrage om het unieke, gevarieerde Nederlandse landschap ook voor toekomstige generaties te bewaren.

De fondsen en de opbrengsten daaruit geeft SBNL Natuurfonds de mogelijkheid projecten en initiatieven van particulieren en agrariërs te financieren. In het gelinkte artikel uit ons kwartaalblad Mijn Natuur kunt u lezen welke projecten SBNL uit de afgelopen aanvraagperiode heeft gehonoreerd. SBNL is door de belastingdienst erkend als een ANBI-stichting. Dit betekent dat iedereen fiscaal gunstig kan schenken aan SBNL. Erfenissen zijn helemaal belastingvrij.

Daarbij bieden we ruimte aan fondsen op naam en aan fondsen, waarmee de schenker of erflater een speciale doelstelling wil realiseren. Vraag informatie via sbnl@sbnlnatuurfonds.nl of bel naar: 0318 57 83 57

Onze fondsen

Nieuws van onze fondsen

Aanvraagperiode Nora Croin Fonds en Van Beuningenbijdrage verlengd!

herfst2.jpgdonderdag 21 oktober 2021 Om meer mensen de tijd te geven een mooi wetenschappelijk project in te dienen is besloten de aanvraagperiode met 2 weken te verlengen.
De aanvragen kunnen nu worden ingediend tot 15 november 2021. lees verder

120.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

20180502_183809_Pothaar_Sterrebos.jpgwoensdag 30 juni 2021 SBNL Natuurfonds trekt opnieuw 120.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. 15.000 euro is bestemd voor projecten in West-Gelderland, de rest van het geld voor Overijssel en het overige deel van Gelderland. Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans. lees verder