Fonds West-Gelderland

SBNL Natuurfonds lanceert dit jaar ook het Fonds West-Gelderland, welke mogelijk is gemaakt door een jaarlijkse bijdrage van een particulier. De particuliere schenker wil graag dat SBNL Natuurfonds ook de Veluwe en het rivierengebied kan bedienen wanneer aanleg en beheer van natuur en landschap aan de orde is.

15.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in West-Gelderland in 2022

SBNL Natuurfonds trekt nu ook geld uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland ten westen van de IJssel (de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen) dankzij een periodieke schenking. Dit fonds kan nog in volume toenemen als er meer partijen dit soort projecten een warm hart toedragen. Een schenking aan een ANBI is fiscaal vrij en daarom interessant om te overwegen.
Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen.

De aanvraagperiode voor 2022 is gesloten. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze fondsen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Geïnteresseerden kunnen tot 10 oktober 2022 een aanvraag indienen voor een project. De belangrijkste eisen voor het project zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het project voldoen aan de projectcriteria.

De projectcriteria 2022 kunt u hieronder downloaden.

Via onderstaande link gaat u rechtstreeks naar het aanvraagformulier:

 • Aanvraagformulier 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Maaike Brasz, of bel/mail naar kantoor: 0318-578357 / sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Toegekende aanvragen 2021

 1. Landgoed Klaterweg in Doornspijk ontvangt € 2.500 als aanmoedigingsprijs voor het herstel van een voor dit gebied kenmerkend cultuurlandschap van houtwallen en singels, met daartussen kruidenrijk grasland.

 2. Landgoed De Grote Noordijk in Wilp wil een poel herstellen. Dit plan maakt deel uit van het herstelplan voor natuur, park en bos in de komende jaren. De poel moet worden vrijgemaakt van bagger, en vrij gezaagd, zodat er zonlicht bij kan komen en kan functioneren als poel voor amfibieën. Ook komt er een wandelpad langs. Voor het herstel stelt SBNL Natuurfonds € 3.000 beschikbaar.

 3. De familie Witjes-Rambonnet van Landgoed Old Putten ontvangt € 1.500 voor het herstel van de rozenborders in hun Rijksmonumentale tuin. Door de droogte zijn in de afgelopen jaren veel rozen doodgegaan. De borders moeten opnieuw worden ingeplant. De beoordelingscommissie adviseert tevens een beregeningsinstallatie aan te leggen om schade bij nieuwe droogte te voorkomen.

 4. Landgoed het Paradijs in Barneveld wil de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden van de Kleine Barneveldse beek verhogen door een historische laagte (meander) te herstellen. Het landgoed ontvangt hiervoor € 3.000. De beek kan dan als paaiplaats dienen voor verschillende vissoorten en mogelijkheden bieden voor spontane ontwikkeling van moeras(bos). Het bestaande wandelpad wordt door de ingreep beter begaanbaar. De beoordelingscommissie beoordeelt het project als biodiversiteit verhogend en prijst het open karakter van het landgoed, dat op de steun van veel vrijwilligers kan rekenen.

  Gefinancierd uit de bijdrage van Stichting Landschap Behoud Overijssel (SLBO):

 5. Landgoed ’t Hartelaer in Twello ontvangt € 5.000 voor zijn ontwikkelingsplan. Het landgoed wil oude hoogstamboomgaarden restaureren, bloemlinten en bloemakkers aanleggen en een poel herstellen. Hiermee wil ’t Hartelaer het landgoed aantrekkelijker maken voor wandelaars en omwonenden. Daarnaast willen de Twelloërs de kennis over zeldzame hoogstamrassen verbeteren via informatieborden, de biodiversiteit verhogen en vrijwilligers snoeicursussen aanbieden. De beoordelingscommissie noemt het een sympathiek project, dat op de steun van veel vrijwilligers kan rekenen.

Toegekende aanvragen 2020

 1. Landgoed Bokhorst ligt tussen Putten en Nijkerk en is ongeveer 80 hectare groot. De contouren van dit landgoed zijn recent hersteld door middel van hagen. Vanuit het Fonds West-Gelderland heeft SBNL Natuurfonds hiervoor € 2.000,- toegekend. 
 2. Landgoed Beekzicht strekt zich uit van het Appense veld tot aan de IJssel. Het landgoed krijgt een ondersteuning van € 7.000,- voor het versterken van zowel het landschap als de biodiversiteit. De eigenaren willen dit bereiken door de ontwikkeling van een voedselbos, het versterken van de voedselakker en door de inrichting van overhoekjes.
 3. Landgoed Schovenhorst wordt ook wel het mooiste geheim van Putten genoemd. Op dit landgoed is lange tijd geëxperimenteerd met allerlei boomzaden. SBNL Natuurfonds stelt nu € 6.500,- beschikbaar voor informatiepanelen bij de inmiddels indrukwekkende bomen in zowel het kleine als het grote pinetum.

Het project dat in 2019/2020 een bijdrage krijgt uit het Fonds West-Gelderland:

Beukenhaag in park Scherpenzeel
Het Huis Scherpenzeel ligt middenin het gelijknamige dorp. Van daaruit loopt via het huispark en het landschapspark een wandelroute naar een theekoepel.  De zogeheten ‘Overtuin’ in het landschapspark is aan herstel toe. Er wordt onder meer een beukenhaag aangeplant.

Dankzij het fonds is hiervoor 1.600 euro beschikbaar.