Fonds West-Gelderland

SBNL Natuurfonds lanceert sinds 2019 ook het Fonds West-Gelderland, welke mogelijk is gemaakt door een jaarlijkse bijdrage van een particulier. De particuliere schenker wil graag dat SBNL Natuurfonds ook de Veluwe en het rivierengebied kan bedienen wanneer aanleg en beheer van natuur en landschap aan de orde is.

Voor de 6e keer financiële ondersteuning voor landschapsprojecten in West-Gelderland in 2025

Start je in 2025 een mooi project op het gebied van biodiversiteit, landschaps- of natuurbeheer? En kan je wel een financieel zetje in de rug gebruiken? SBNL Natuurfonds bestemt opnieuw geld voor de financiële ondersteuning aan natuur- en landschapsprojecten in West-Gelderland. Wij helpen particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer om hun ambities waar te maken in het veld.

Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans en we vinden het een pré als vrijwilligers worden betrokken bij de realisatie. Voor toekenning heeft jouw project een blijvend effect op het landschap en sluit het aan bij een bestaande behoefte. Ook voldoet het project aan de projectcriteria. U vraagt dus in 2024 aan, voor een project dat in 2025 wordt uitgevoerd.

Aanvraagperiode voor 2024:
- opening: 9 juli 2024
- sluiting: 2 september 2024

Doe mee!

Hier vindt u alles over de: Projectcriteria 2024
Aanmelden kan hier: Aanvraagformulier 2024

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Maaike Brasz, of bel/mail naar kantoor: 0318-578357 / sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze fondsen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Toegekende aanvragen 2023

Polder Nijbroek
Polder Nijbroek

 1. De Coöperatie Polder Nijbroek in Voorst ontvangt een bedrag van €1.800 vanuit het Fonds West-Gelderland voor de instandhouding van de unieke kavelstructuur in de Polder Nijbroek. Dit wil zij doen door het herstel en de aanleg van hagen, houtwallen, boomgaarden, poelen en het toepassen van agrarisch natuurbeheer. Er staan nu 30 halfstam-appelbomen (elstar), karakteristieke, verweerde exemplaren, die voorlopig blijven staan. De uitbreiding is gepland naast de oude bongerd met 28 nieuwe halfstambomen met diverse soorten appel-, peren-, pruimen- en kersenbomen. De boomgaard gaat van ca 1.000m2 naar 2.400m2. De beoordelingscommissie spreekt van een uitstekend plan waarbij de gemeenschap er gezamenlijk de schouders onder zet.

 2. Landgoed De Grote Noordijk tussen Wilp en Twello vroeg een bijdrage voor de aanplant van een meidoornhaag en het omvormen van de parkrand tot mantelzoomvegetatie. Het project moet de cultuurhistorie en de biodiversiteit op de buitenplaats plus de moestuin met tuinmuur herstellen. De beoordelingscommissie kende een bedrag toe van €1.187 vanuit het Fonds West-Gelderland. Het bedrag is alleen bestemd voor de aanschaf van het plantmateriaal. De commissie stelt voor om de werkzaamheden te laten uitvoeren door vrijwilligers.

 3. Landgoed De Doelen ontvangt €3.500 vanuit het Fonds West-Gelderland voor herstel en verhoging van de biodiversiteit - door het uitbaggeren en vrijmaken van de plas. De uitgegraven grond wordt verwerkt op het eigen landgoed, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Voor de toekenning van het bedrag gelden als voorwaarden dat er een goed beheerplan komt, dat de plas aansluit op de plannen van het waterschap en dat er een open dag wordt georganiseerd.

 4. Landgoed Middachten vroeg om een bijdrage voor het verwijderen van niet-inheemse beplanting ter bescherming van zeldzame en kwetsbare voorjaarsflora. De beoordelingscommissie kende een bedrag toe van € 5.000,- vanuit SLBO, meer dan de helft van het gevraagde bedrag.

Toegekende aanvragen 2022

 1. Landgoed de Doelen in Nijkerkerveen wilde graag €5.000 voor het uitbaggeren en vrijmaken van een historische zoete poel. Het landgoed wil hiermee de biodiversiteit vergroten en het water binnen De Doelen beter bergen en vasthouden. Een bedrag van €1.650 is toegekend. De commissie noemt het een geweldig particulier initiatief,  dat zeker een aanmoediging verdient, maar beschouwt afstemming met het waterschap wel als noodzakelijk.

 2. De Biesterhof in Millingen aan de Rijn vroeg om een bedrag van €5.000 voor de groenblauwe dooradering van het Biesterbos. Doel is om natuur te creëren die aansluit op bestaande natuurwaarden in de omgeving. Daarbij is goed gekeken naar zowel het verhogen van de algehele biodiversiteit als specifieke doelsoorten. Een bedrag van €4.200 is toegekend. De bijdrage is bedoeld als aanmoediging voor de aankoop van hagen en elzen.

 3. Landgoed Het Paradijs diende een verzoek in voor €7.000. Op het landgoed is sprake van grootschalig achterstallig onderhoud van bos- en landschapselementen op een recent aangekocht perceel. In 2021 werd al bedrag toegekend van €3.000, maar niet verzilverd. Als aanmoediging is hetzelfde bedrag nogmaals toegekend.

 4. Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard vroeg een bijdrage van €1.500 die volledig werd toegekend. Het geld is bedoeld voor het herstel van de meidoornheggen in Hurwenen. De stichting streeft naar een zorgvuldige herinrichting van de Hurwenense Uiterwaard. Een mooi initiatief in een gebied dat grenst aan een van de terreinen van SBNL Natuurfonds.

 5. Tuinderij ’t Struykgewas en Landgoed Scherpenzeel dienden een verzoek in voor €1.650.  In de Overtuin van het landgoed zit nu een biologische tuinderij. Het geld is bedoeld voor herstel van de biodiversiteit en van historische elementen van de Overtuin. Daarom wil men rondom het perceel een meidoornheg en hoogstam-appelbomen terugplaatsen. Het volledige bedrag is toegekend. De commissie noemt het initiatief leuk en het gevraagde bedrag bescheiden.

 6. De Bosgroep Midden-Nederland wilde tevens graag €12.000 voor herstel van de oude eendenkooi op landgoed Leidsche Hoeven in Tricht. De kooiplas is conform historische contourlijnen uitgebaggerd en beplant met wilgensoorten, gefinancierd door de Stichting Beheer Trichtse Gaarden. Het gevraagde bedrag is bedoeld voor de daadwerkelijke inrichting, zodat de kooi weer als ringkooi in gebruik kan worden genomen. Een bedrag van €5.000 is toegekend door Stichting Landschap Behoud Overijssel. De commissie noemt het positief dat er met vrijwilligers wordt gewerkt.

Toegekende aanvragen 2021

 1. Landgoed Klaterweg in Doornspijk ontvangt € 2.500 als aanmoedigingsprijs voor het herstel van een voor dit gebied kenmerkend cultuurlandschap van houtwallen en singels, met daartussen kruidenrijk grasland.

 2. Landgoed De Grote Noordijk in Wilp wil een poel herstellen. Dit plan maakt deel uit van het herstelplan voor natuur, park en bos in de komende jaren. De poel moet worden vrijgemaakt van bagger, en vrij gezaagd, zodat er zonlicht bij kan komen en kan functioneren als poel voor amfibieën. Ook komt er een wandelpad langs. Voor het herstel stelt SBNL Natuurfonds € 3.000 beschikbaar.

 3. De familie Witjes-Rambonnet van Landgoed Old Putten ontvangt € 1.500 voor het herstel van de rozenborders in hun Rijksmonumentale tuin. Door de droogte zijn in de afgelopen jaren veel rozen doodgegaan. De borders moeten opnieuw worden ingeplant. De beoordelingscommissie adviseert tevens een beregeningsinstallatie aan te leggen om schade bij nieuwe droogte te voorkomen.

 4. Landgoed het Paradijs in Barneveld wil de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden van de Kleine Barneveldse beek verhogen door een historische laagte (meander) te herstellen. Het landgoed ontvangt hiervoor € 3.000. De beek kan dan als paaiplaats dienen voor verschillende vissoorten en mogelijkheden bieden voor spontane ontwikkeling van moeras(bos). Het bestaande wandelpad wordt door de ingreep beter begaanbaar. De beoordelingscommissie beoordeelt het project als biodiversiteit verhogend en prijst het open karakter van het landgoed, dat op de steun van veel vrijwilligers kan rekenen.

  Gefinancierd uit de bijdrage van Stichting Landschap Behoud Overijssel (SLBO):

 5. Landgoed ’t Hartelaer in Twello ontvangt € 5.000 voor zijn ontwikkelingsplan. Het landgoed wil oude hoogstamboomgaarden restaureren, bloemlinten en bloemakkers aanleggen en een poel herstellen. Hiermee wil ’t Hartelaer het landgoed aantrekkelijker maken voor wandelaars en omwonenden. Daarnaast willen de Twelloërs de kennis over zeldzame hoogstamrassen verbeteren via informatieborden, de biodiversiteit verhogen en vrijwilligers snoeicursussen aanbieden. De beoordelingscommissie noemt het een sympathiek project, dat op de steun van veel vrijwilligers kan rekenen.

Toegekende aanvragen 2020

 1. Landgoed Bokhorst ligt tussen Putten en Nijkerk en is ongeveer 80 hectare groot. De contouren van dit landgoed zijn recent hersteld door middel van hagen. Vanuit het Fonds West-Gelderland heeft SBNL Natuurfonds hiervoor € 2.000,- toegekend. 
 2. Landgoed Beekzicht strekt zich uit van het Appense veld tot aan de IJssel. Het landgoed krijgt een ondersteuning van € 7.000,- voor het versterken van zowel het landschap als de biodiversiteit. De eigenaren willen dit bereiken door de ontwikkeling van een voedselbos, het versterken van de voedselakker en door de inrichting van overhoekjes.
 3. Landgoed Schovenhorst wordt ook wel het mooiste geheim van Putten genoemd. Op dit landgoed is lange tijd geëxperimenteerd met allerlei boomzaden. SBNL Natuurfonds stelt nu € 6.500,- beschikbaar voor informatiepanelen bij de inmiddels indrukwekkende bomen in zowel het kleine als het grote pinetum.

Het project dat in 2019/2020 een bijdrage krijgt uit het Fonds West-Gelderland:

Beukenhaag in park Scherpenzeel
Het Huis Scherpenzeel ligt middenin het gelijknamige dorp. Van daaruit loopt via het huispark en het landschapspark een wandelroute naar een theekoepel.  De zogeheten ‘Overtuin’ in het landschapspark is aan herstel toe. Er wordt onder meer een beukenhaag aangeplant.

Dankzij het fonds is hiervoor 1.600 euro beschikbaar.