Fonds West Gelderland

SBNL Natuurfonds lanceert dit jaar ook het Fonds West Gelderland, welke mogelijk is gemaakt door een jaarlijkse bijdrage van een particulier. De particuliere schenker wil graag dat SBNL Natuurfonds ook de Veluwe en het rivierengebied kan bedienen wanneer aanleg en beheer van natuur en landschap aan de orde is.

20.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in West-Nederland in 2019

SBNL Natuurfonds trekt voor het eerst geld uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland ten westen van de IJssel (de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen) dankzij een periodieke schenking. Dit fonds kan nog in volume toenemen als er meer partijen dit soort projecten een warm hart toedragen. Een schenking aan een ANBI is fiscaal vrij en daarom interessant om te overwegen.
Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen.

Geïnteresseerden kunnen tot eind september 2019 een aanvraag indienen voor een project. De belangrijkste eisen voor het project zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het project voldoen aan de projectcriteria.

De projectcriteria 2019 kunt u hieronder downloaden.

Via onderstaande link gaat u rechtstreeks naar het aanvraagformulier:

Voor meer informatie neem contact op met:

SBNL Natuurfonds, Maarsbergseweg 53a, 3956 KV Leersum
Tel. 0318 57 83 57
E-mail: sbnl@sbnlnatuurfonds.nl