Gat van Spijk, Amerongen

fotograaf Hester Heleen

Locatie: Elst, gemeente Amerongen

Grootte: 6,2665 ha

Soort: Kruidenrijk grasland en zoetwater plas

In 1991 door aankoop vanuit een gevormd fonds door SBNL Natuurfonds verkregen.

Beschrijving: Dit terrein van SBNL Natuurfonds ligt in de Amerongse Bovenpolder vlak bij de voormalige steenfabriek.

Omgeven door een oude wiel aan de zuidkant en een brede watergang aan de noordkant beslaat kruidenrijk grasland het merendeel van het oppervlak. Verspreid over het terrein staan een aantal mooie solitaire meidoorns en een tweetal kleine wilgenbosjes.

Een groot deel van de polder is in bezit van het Utrechts Landschap en wordt begraasd met paarden en runderen. In de natte winterperiode kunnen deze dieren via het terrein van SBNL Natuurfonds naar de aangelegde hoogwater vluchtplaatsen.

In het kader van de natuurlijke herinrichting van de polder is op het terrein van SBNL Natuurfonds een vistrap aangelegd.

Vanaf de voormalige steenfabriek in Elst loopt een wandelroute door de polder richting Amerongen.Gat van Spijk, Amerongen