Rietland te Kockengen

fotograaf Hester Heleen

Locatie: Kockengen aan de Wagendijk

Grootte: 2,5070 ha

Soort: Rietland, moeras en hakhoutstruweel

Verkregen in: 1989 door schenking door dhr. D. van den Broek

Beschrijving: Het terrein van het Rietland bestaat uit veengronden. Door de geïsoleerde ligging (eiland) is deze grond nooit beroerd geweest.

Vanuit de omringende polders wordt kwelwater uitgemalen naar de boezem rond het eiland. Dit boezemwater wordt periodiek door een gemaal weggepompt. Aanwezigheid van plantensoorten zoals holpijp, waterviolier, dotterbloem en pluimzegge geven de invloed van basenrijk grond- en oppervlaktewater aan.

Het overgrote deel van het terrein bestaat uit een hoog opgaande rietvegetatie en een groot zeggenmoeras bestaande uit nagenoeg een dominantie van pluimzegge. Jaarlijks wordt een deel van deze vegetatie gemaaid om op die manier voor de noodzakelijke verjonging te zorgen.

Veelvuldig komen in het rietland plantensoorten als dotterbloem, echte koekoeksbloem, kleine valeriaan en een enkele keer rietorchis en blauwe zegge voor.

De hakhoutstoven van naar schatting zo’n 100 jaar oud van Zwarte els en Es komen voor met een weelderige ondergroei van vochtminnende soorten.

Het Rietland van Kockengen is een zogenaamd vaarland en is daardoor alleen vanaf de Wagendijk voor de recreant beleefbaar.