Bloemdijken, Zuid Beveland

Locaties: Heinkenszand, Driewegen en Lewedorp

Grootte: 7,5995 ha

Soort: Bloemdijken

Verkregen in: 1991 Aangekocht van diverse eigenaren via een speciaal daarvoor gevormd fonds.

Beschrijving: Anno 2015 heeft SBNL een viertal dijken in haar bezit, De Boerendijk bij Heinkenszand. De Weltevredendijk en de Westeindsedijk bij Driewegen en de Nieuwe Kraaijertsedijk bij Lewedorp.

Het betreft hier zogenaamde binnendijken die in de loop der decennia zijn aangelegd bij de inpoldering van het gebied. Het eigendom betreft de taluds, dus niet het feitelijke weggedeelte. Na de kap in 2012 zijn de dijken opnieuw beplant met populier, m.u.v. de Westeindsedijk.

Een bijzondere bezienswaardigheid is de zogenaamde coupure. Als op de plek waar een weg een waterkering kruist een verlaging van de waterkering wordt aangebracht, spreekt men van een coupure. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht, met daarbij de mogelijkheid om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van (twee rijen) balken, of met behulp van een deur.

Op de Westeindsedijk, waar deze de voormalige spoorbaan kruist, is een dergelijke coupure te zien.

Alle dijken zijn opengesteld voor gemotoriseerd verkeer en dus in minder mate geschikt om te wandelen. Het ruime netwerk van binnendijken in de Zak van Zuid Beveland biedt echter uitstekende mogelijkheden voor het maken van lange tochten per fiets.