Kooiplas, Vriezenveen

Locatie: Weitemansweg, Vriezenveen

Grootte: 15 ha

Soort: Voormalige Kooiplas (anno 1900). Met een variatie aan natuurtypen; Hoog en laagveenbos, Vochtige heide, Dennen-eiken en beukenbos, en Droog bos met productie.

Verkregen in: 1988 door aankoop vanuit een gevormd fonds in eigendom bij SBNL Natuurfonds gekomen.

Beschrijving: Rond 1900 was het gebied van de Kooiplas één van de grootste wateren in de omgeving. Door de daling van de grondwaterstand in het begin van de 20ste eeuw groeide een groot deel van de plas dicht. Na de ruilverkaveling in de jaren 60, daalde de grondwaterstand nog verder zodat er nu geen sprake meer is van open water maar van “bosgebied”.

De Kooiplas is als natuurenclave te midden van agrarisch gebied belangrijk voor de dierenwereld: Reeën vinden er dekking en allerlei vogelsoorten, voedsel en nestgelegenheid. De variatie binnen het terrein, waarbij natte en droge stukken en open en dichte plekken elkaar afwisselen, biedt unieke leefomstandigheden voor veel dieren.

De toegangsweg naar de voormalige kooiplas ligt aan de Weitemansweg. Over het begaanbare deel van het terrein loopt een wandelpad over een zeer oude zandwal.