Breemwaard, Zaltbommel

Locatie: Nieuwaal, Zuilichem

Grootte: 6,841 ha

Soort: Een afwisseling van vochtig hakhout en middenbos, rivier en kruiden en faunarijk grasland

Verkregen in: 1993 door schenking van de heer Franciscus Pel en mevrouw Francis Pel. En door gedeeltelijke ruiling met het waterschap.

Beschrijving: Het eigendom is buitendijks gelegen en bestond van oorsprong uit weiland, rietland en onland. Midden negentiger jaren is een deel ingeplant met wilgen ten behoeve van de griendhoutcultuur. Door het wegvallen van de vraag naar griendhout is het periodiek afzetten vertraagd. De afgezette pruiken kunnen niet zomaar in hetzelfde griend worden achtergelaten.

Inmiddels is er een nieuwe bestemming gevonden voor het dikke hout. Het wordt door vrijwilligers afgezet ten behoeve van brandhout.

In het kader van het project Stroomlijn zijn vanaf 2012 en de jaren daarop volgend grote delen van de houtige beplanting in de Waaluiterwaarden weggehaald. Dit geeft het landschap een meer open karakter.

Op diverse plaatsen kan men vanaf de Waalbandijk het gebied in.

De ingang van het terrein van SBNL Natuurfonds is te bereiken via de afrit (de stoep) van de Waalbandijk.