Uivermeertjes

Uivermeertjes

Locatie: Deest-Winssen

Grootte: 69,5 ha

Soort: Voormalige zandwinplas

Verkregen in: 2014. Op basis van een 30-jarige erfpachtovereenkomst met de gemeente Druten.

Beschrijving: De Uivermeertjes is een voormalige zandwinplas. Nadat de zandwinning een aantal jaren geleden op dit deel is afgesloten zijn de oevers ingericht als een groene omzoming. Ten behoeve van de visstand zijn op het brede deel van de oever enkele paaiplaatsen ingericht. De stroming door deze kreken wordt door middel van een windmolen op gang gehouden

De relatief hoge grondwaterstand zorgt voor een weelderige begroeiing. 

Op verzoek van de gemeente Druten heeft SBNL in 2010 voor dit gebied een meerjaren beheerplan opgesteld. Op basis van dit gaat SBNL Natuurfonds dit gebied de komende jaren beheren. 
Onderdeel van het beheer is begrazing met vee uit de omgeving, in samenwerking met de lokale agrarische natuurvereniging.

In het zuidelijk deel van het terrein vindt nog zandwinning plaats. Na beëindiging van deze activiteiten zal ook dit deel van het gebied worden ingericht als natuur.

Aan de Deestersteeg ligt een kleine parkeerplaats van waaruit het terrein bereikbaar is. Om de plas ligt een goed begaanbaar wandelpad. Net zoals in de andere natuurgebieden van SBNL geldt ook hier: honden aan de lijn.