17 juni 2023: Excursie voor donateurs in Feanwâlden op Landgoed Mariahoeve

DOC010523-0001_LG Maria Hoeve.jpgwoensdag 10 mei 2023

Op 17 juni kunt u deze unieke plek bezoeken. Landgoed Mariahoeve is voortgekomen uit het voormalig melkveebedrijf van Romke Kinderman. In 2003 sloeg hij - als een van de eersten in Noordoost Fryslân - een andere koers in en ging zich richten op natuurbeheer.

"behouden, beheren, vernieuwen"

​Om zijn  landgoed ook voor latere generaties als eenheid in stand te houden schonk Romke in 2018 het gebied aan de Stichting Landgoed Mariahoeve. 
De stichting beheert het landgoed met als uitgangspunten behouden, beheren, vernieuwen. Dit betekent: met respect behouden van wat tot stand is gebracht en toevoegen, vernieuwen waar dat de kwaliteit en de belevingswaarde van het landgoed verhoogt. Drie kernactiviteiten zijn hierin leidend: natuurontwikkeling, recreatie en educatie.

Romke kocht in 2009 er nog eens 45 ha bij, die eveneens werd omgezet en ingericht naar robuuste natuur. De inrichtingsmaatregelen die hiervoor nodig waren bestonden uit ontgraven en de aanleg van dijken en bruggen. Hij werkte hierin nauw samen met de Provincie en het Wetterskip Fryslân. Door deze nieuwe natuur ontstond er een schakel tussen de natuurgebieden De Rottige Meenthe en het Lauwersmeer.

Geinteresseerd?
De excursie is op 17 juni, en vangt aan om 10.30 uur. We sluiten af met een lunch.
U kunt zich tot 9 juni aanmelden via sbnl@sbnlnatuurfonds.nl

N.B. Er is plek voor maximaal 30 personen.

Wilt u een bredere indruk van het landgoed krijgen? Kijk op https://www.landgoedmariahoeve.frl/

« Terug