1e Kievitsei van 2023 gevonden

1e kievitsei 2023.jpgdinsdag 14 maart 2023

Op 11 maart is in Hasselt in de provincie Overijssel het eerste kievitsei van 2023 gevonden. Deze vondst is om 10.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Gijs van den Brink (SBNL Natuurfonds) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Klaas Binnendijk, vrijwilliger bij vrijwilligersgroep Staphorsterveld. Het ei is gevonden op een graslandperceel.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen 2023 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te nestelen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties, de Bond van Friese Vogelwachten en het SBNL Natuurfonds, trekken vanaf dit moment tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen.

Samenwerking vrijwilligers en boeren voor herstel van biodiversiteit
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer daar waar nodig aan te passen om de weidevogels succesvol te laten broeden. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. De provinciale organisaties van LandschappenNL en hun vrijwilligers werken nauw samen met boeren (grotendeels pachters), agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is de voorwaarde voor effectief weidevogelbeheer.

Vrijwillige weidevogelbeschermers
LandschappenNL en haar provinciale organisaties ondersteunen circa 3.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL Natuurfonds doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 4.000 vrijwilligers. Deze weidevogelvrijwilligers trekken in het voorjaar het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en deze nesten te markeren. De markeringen maken het mogelijk voor de boer om rekening met de nesten te houden tijdens veldwerkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.
Op de website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen vijf jaar. Ook de bevindingen uit 2023 krijgen een plek op deze website.

« Terug