Bos te Coevorden

Bos te Coevorden

Locatie: Veenschapsweg te Dalerpeel gemeente Coevorden

Grootte: 0.7690 ha

Soort: Eiken-Berkenbos op venige ondergrond

Geschonken:  in oktober 2014 door dhr. Jan Pieter Kuipers

Beschrijving:  het bos is een klein onderdeel van een groter boscomplex dat zich uitstrekt tussen de Veenschapsweg en het dorpje Dalerpeel.

Het berken-eikenbos vertoont een eenvoudige structuur met rabatten, met een duidelijke maar in hoogte beperkte boomlaag, overwegend bestaande uit zomereik, ruwe berk en zachte berk in de gemiddelde aandeelsverhouding 3 : 2 : 1. Naarmate de bodem natter en veniger wordt, verandert die verhouding; zomereik neemt af, ruwe berk blijft gelijk en zachte berk neemt toe. Dit laatste is hier duidelijk waarneembaar.

De struiklaag is ijl en soortenarm: Sporkehout  (vuilboom) komt met enige regelmaat voor, Lijsterbes komt daarentegen minder regelmatig voor. Lianen zoals wilde kamperfoelie komen voor, maar klimmen niet hoog. 

Ook de kruidlaag is soortenarm, maar variabel. Grassen zoals pijpenstrootje domineren, ook bochtige smele komt voor. Dwergstruiken als blauwe bosbes zijn er ook, maar niet structureel. Op sommige plaatsen, vooral aan de zuidrand ontwikkelt zich braam.

Het eigendom van SBNL Natuurfonds is bijna 1300 meter lang en daardoor vrij smal. Evenwijdig hiermee loopt een wandelpad  door het aangrenzend bosgebied.