Hut van Cartouche, Speuld

Locatie: Speuld, Garderenseweg 210

Grootte: 0,336 ha.

Soort: Voormalige jachthut van wijlen Arnold van der Wal (Cartouche) met enkele bijgebouwen

Verkregen in: 1988 uit nalatenschap van Arnold van der Wal.

Beschrijving: Het eigendom ligt een paar honderd meter vanaf de verharde weg in het Speulderbos en is bereikbaar via een zandpad. De Hut is de voormalige woning van Arnold Fouke van der Wal, stammend uit een Fries zeevarend geslacht uit Stavoren.

Cartouche was een groot man, niet alleen in lengte, maar ook in zijn doen en laten. Een persoonlijkheid met alle eigenschappen die een mens kan hebben. Maar bovenal een vrijgevochten type, een vrijbuiter die getrouwd was met de jacht.

In Speuld, midden in zijn jachtrevier, in zijn eigen hut en omringd door zijn trouwe viervoeters, schreef hij diepzinnige en bekwame hoofdartikelen voor de Nederlandse Jager. Een hele generatie jagers smulde ervan, want ze waren gedegen, leerzaam en boeiend geschreven door een man die wist waarover hij het had.

Vanaf de hut lopen er diverse wandelpaden door het omliggend bosgebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer.