Nora Croin Michielsen Fonds

Uw project voldoet niet aan de criteria voor een aanvraag uit dit fonds.

Aanvragende organisatie
1.1. Contactpersoon voor deze aanvraag
2. Beschrijving van het project
Stapsgewijs wordt beschreven op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe daarmee het beschreven doel wordt gerealiseerd. Iedere stap die beschreven wordt komt later terug in de planning, fasering en begroting.
Concreet wordt aangegeven welke resultaten worden verwacht, welke producten er worden geleverd en in welke vorm (publicaties).
3. Financiën
Aangegeven wordt welke risico’s een rol kunnen spelen waardoor het onderzoek geen of beperkte doorgang kan vinden, bijvoorbeeld: vergunningen, samenwerking, weersomstandigheden of cofinanciering onder voorbehoud.
Op welke wijze over de resultaten van het onderzoek wordt gecommuniceerd.
3.6. Overzicht van andere aangeschreven fondsen/subsidieverstrekkers:
bedrag in €
bedrag in €
bedrag in €
4. Algemene vragen
U kunt meerdere bijlagen toevoegen door ze allemaal te selecteren en dan in 1 keer te uploaden