Samen voor Biodiversiteitsprijs

banners-02.jpgwoensdag 15 januari 2020 13:32

De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Wereld Natuur Fonds willen boeren en burgers stimuleren samen aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit in hun eigen regio. Denk daarbij aan het aanleggen van kruidenrijk grasland, bloemranden, aanplanten van struwelen, etc. Daarom hebben zij de ‘Samen voor Biodiversiteitsprijs’ in het leven geroepen. De twee meest inspirerende inzendingen winnen elk €25.000 voor de realisatie van hun project.

Organisatie

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel organiseert uit eigen naam deze stimuleringsprijs. Het Wereld Natuur Fonds stelt het geld ter beschikking. De partners en kwartiermakers van het deltaplan zijn gevraagd actief mee te werken om deze stimuleringsprijs bekend te maken en inschrijvingen aan te jagen. Samen werken aan het stimuleren van deze positieve beweging voor boer, burger en natuur!

SBNL Natuurfonds

Als partner van het Deltaplan ondersteunen wij van harte dit initiatief. SBNL Natuurfonds geeft in het beheer van haar eigen terreinen graag het voorbeeld. We delen de liefde voor het Nederlandse landschap met alle particuliere en agrarische beheerders die een rol spelen bij het inrichten, het beheer en het benutten van onze natuurlijke rijkdom, mits dat verstandig en met oog voor behoud en instandhouding van de natuur gebeurt. ‘Wise use’ noemen we dat. Waarbij we zoeken naar de balans tussen landbouw en landschap, tussen wandelplek en broedplek, ofwel naar evenwicht tussen mens en omgeving.
20160510_Crobsche Waard.jpg
Bijvoorbeeld in ons terrein Crobsche Waard waar een diversiteit aan biotopen te vinden is. Graslanden worden beheerd als kruidenrijk grasland waardoor er ieder jaar weer een bloemenzee ontstaat. En de naastgelegen knotwilgen worden groepsgewijs iedere 3 á 4 jaar afgezet. Zodat er 'pruiken' van verschillende leeftijdsstadia aanwezig zijn waarin een groot scala aan vogelsoorten kunnen schuilen, broeden en voedsel zoeken. Het geknotte hout wordt op rillen gelegd om schuilgelegenheid te bieden aan amfibieën. 

Een eenvoudig wandelpad loopt langs de voet van de knotbomenrij zodat de recreant van al dat moois kan genieten.

Aanmelden en meer informatie
www.samenvoorbiodiversiteit.nl/stimuleringsprijs

« Terug