Reactie op foutieve berichtgeving in de media

A58 troetel eik-1818.jpg

© Mark Kohn

donderdag 21 maart 2019 17:17

De afgelopen dagen zijn diverse berichten in de media verschenen waarin wordt gesteld dat SBNL Natuurfonds samen met de Stichting Nationale Boomfeestdag gesprekken zou willen voeren met minister Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) over het redden dan wel verplaatsen van de Troeteleik (Anneville eik) die momenteel staat in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. Deze stelling is onjuist, want SBNL Natuurfonds is geen belangenbehartigende organisatie voor bomen in het algemeen en ook niet voor de Troeteleik in het bijzonder.

Wel heeft SBNL Natuurfonds in 2018 voor de eerste keer in Nederland de verkiezing van De Boom van het Jaar georganiseerd waarbij de Troeteleik als winnaar uit de bus kwam. Nederland kent andere organisaties die specifiek actief zijn op het gebied van het behartigen van (de belangen van) bomen.

« Terug