Aanvraagperiode 2018 Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds geopend

Pothaar©_BP_20180502_183809.jpg

Taartpunten in het sterrenbos van De Pothaar

donderdag 02 augustus 2018 10:57

SBNL Natuurfonds trekt in 2018 75.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Overijssel en het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers). Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Al vijfmaal eerder keerde SBNL Natuurfonds geld uit vanuit dit fonds aan ca. veertig projecten van diverse grootte in Oost-Nederland. Zoals landgoed en boerderij De Pothaar in Loo-Bathmen (foto) een bijdrage heeft gekregen voor herstel van een sterrenbos, een uniek landschapselement uit de 18e eeuw. Ook Stichting Natuurpark Kronenkamp te Neede heeft een bijdrage ontvangen, in dit geval voor een vleermuizenverblijf. Een imposante tank van een oude rioolwaterzuivering wordt hier geschikt gemaakt als winterverblijf voor dit vliegende zoogdier.

Geïnteresseerden kunnen tot eind september 2018 bij SBNL Natuurfonds een aanvraag indienen via de website (https://www.sbnlnatuurfonds.nl/van-hemert-tot-dingshof-coldeweij-fonds#informatie).

De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het project een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de website van SBNL Natuurfonds.

« Terug