Predatie nekt weidevogels in snel tempo

Grutto-KdK_0074.JPGdinsdag 19 december 2017 09:31

De kritische ondergrens bij weidevogels nadert snel. In 2016 zijn wederom grote verliezen van de grutto vastgesteld. Zware predatie speelt een hoofdrol in die graslanden waar grutto’s nog tot broeden komen.

Voor conservatieve vogelbeschermers heeft predatiebeperking geen prioriteit. Zij gokken op voortzetting van de vrijwillige inzet van boerenbeheer. Echter na 40 jaar onderzoek en weidevogelbeheer gaat het slechter dan ooit. Tijd voor een gecombineerde aanpak.

In Bionieuws d.d. 9 december 2017 stond een opiniestuk van Wim Knol, teamleider ecologie bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. 
Wilt u verder lezen? Download de pdf: Volledig artikel Bionieuws

« Terug