Stichting de Eik wordt Fonds de Eik

vos-predatie.jpgdonderdag 28 september 2017 14:50

Het bestuur van SBNL Natuurfonds is voornemens om Stichting De Eik in haar organisatie op te nemen als fonds op naam.

Stichting De Eik heeft de laatste 10 jaar (2007 – 2016) de leerstoel Faunabeheer aan de Wageningen Universiteit met succes financieel ondersteund. Na 2016 worden gelden uit de fondsen van De Eik toegewezen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten die bijdragen aan een effectief faunabeheer.
Zoals u weet is de nieuwe missie van het SBNL Natuurfonds: het werven en beheren van fondsen en het faciliteren van initiatieven in het landelijk gebied van particulieren en agrariërs. De fondswerving op basis van de nieuwe missies van zowel het SBNL Natuurfonds als Stichting De Eik vertoont veel overeenkomsten en de administratieve ondersteuning (backoffice) wordt voor Stichting De Eik al door het bureau van SBNL Natuurfonds uitgevoerd.
Onderbrengen van Stichting De Eik bij het SBNL Natuurfonds als Fonds De Eik levert naar verwachting per saldo meer fondswervende kracht en efficiëntie op.

« Terug