Jong geleerd oud gedaan!

image1.JPGmaandag 24 april 2017 11:43

Merijn en Frederieke, respectievelijk 4 en 7 jaar oud, vonden eind maart een kievitsnest in Leende.

Zij gaan ieder jaar samen met hun vader op zoek naar kievitsnesten. Op deze manier wordt ook de volgende generatie bij de weidevogelbescherming betrokken.

Ondanks het intensief gebruikte agrarische landschap zijn in het Brabantse nog steeds een groot aantal vrijwilligers actief met weidevogelbescherming. Of misschien wel juist daarom.  Een deel van de kieviten nestelt op de nog braak liggende maisstoppel, die bij mooi voorjaarsweer bijtijds wordt geploegd. Een ander deel van de vogels probeert het op de weilanden, waar het nest risico loopt te worden uitgemaaid bij de eerste snede gras. Zoeken, markeren en beschermen zijn van de belangrijkste taken van de weidevogelbeschermers, die werken onder de vlag van SBNL/Vanellus, LandschappenNL of via plaatselijke IVN verenigingen. 
Onder deze groep vrijwilligers is sprake van een bepaalde vorm van vergrijzing. Weidevogels vormen een essentieel onderdeel van het landschap en interesse voor het behoud kan dan ook niet vroeg genoeg worden gekweekt.
Merijn en Frederieke zijn hier een goed voorbeeld van. Wie volgt?

« Terug