Het eerste kievitsei is gevonden en daarmee is het weidevogelseizoen 2017 gestart!

vinder 1e kievitsei 2017.JPG

Vinder Flip ter Heide met het eerste kievitsei van 2017.

donderdag 09 maart 2017 15:32

Op 9 maart is in de gemeente Ronde Venen in de provincie Utrecht het eerste kievitsei van 2017 gevonden. Deze vondst is om 12.00 uur gemeld bij LandschappenNL.

Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Flip ter Heide, vrijwilliger uit Vinkeveen. Het ei is gevonden op een maisperceel in de gemeente Ronde Venen.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2017 begonnen. Onze vrijwilligers van de sectie weidevogels Vanellus vanellus, van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen en de Bond van Friese Vogelwachten, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. 

Het wachten is nu op het eerste kievitsei wat gevonden wordt door één van onze Vanellusmensen!

« Terug