SBNL ondersteunt 2 wetenschappelijke projecten

plakstrips-NB-verkleind.jpgdinsdag 21 februari 2017 10:58

Projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en natuurbeheer krijgen dankzij SBNL een financiële impuls. Er zijn 2 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 45.000 euro. De feestelijke uitreiking vindt voor onze beide Fondsen plaats op 7 maart a.s. in Kasteel Sterkenburg te Driebergen-Rijsenburg.

Het geld is afkomstig uit het Nora Croin Michielsen Fonds. Nora Croin Michielsen uit Barchem liet bij haar overlijden eind 2013 haar vermogen en bezittingen na aan SBNL met de ‘opdracht’ om met haar nalatenschap wetenschappelijk onderzoek in en beheer van terreinen te ondersteunen.

Het resultaat over 2015 liet het toe om 50.000 euro beschikbaar te stellen. Er kwamen 4 aanvragen binnen voor in totaal 100.000 euro. De aanvragen zijn beoordeeld door een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek, samengesteld uit vertegenwoordigers die binding hebben met wetenschappelijk onderzoek op ecologisch gebied en natuurbeheer. Zij heeft het SBNL-bestuur geadviseerd om 2 projecten geheel te honoreren.

Het geld voor onze fondsen komt uit schenkingen en erfenissen. SBNL is een door de fiscus erkende organisatie met ANBI-status. Dat wil zeggen dat belastingvriendelijk schenken mogelijk is. Erfenissen zijn geheel belastingvrij. Niet alleen geldbedragen, maar ook roerend en onroerend goed vallen onder de ANBI-regeling. SBNL zorgt ervoor dat de schenking of erfenis in de geest van de schenker of erflater wordt aangewend. De schenker of erflater kan dat zelf ook aangeven, zoals het Nora Croin Michielsen Fonds bewijst.

Meer informatie: Maaike Brasz.

Meer informatie over de veertien projecten: Toegekend in 2016

« Terug