SBNL ondersteunt 4 projecten in Overijssel en Gelderland Oost

Vilsteren.JPGdinsdag 21 februari 2017 10:35

Vanuit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds zijn door SBNL vier aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 30.000 euro. Het betreft hier projecten op het gebied van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Overijssel en een deel van Gelderland. De feestelijke uitreiking vindt voor onze beide Fondsen plaats op 7 maart a.s. in Kasteel Sterkenburg te Driebergen-Rijsenburg.

Het resultaat over 2015 liet het toe om 50.000 euro te besteden. Er kwamen 10 aanvragen binnen voor in totaal ruim 100.000 euro. De aanvragen zijn beoordeeld door een uitkeringscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers, die nauw gelieerd zijn aan het betreffende gebied en aan natuur, landschap en cultureel erfgoed. Zij heeft het SBNL-bestuur geadviseerd om vier projecten geheel of gedeeltelijk te honoreren. Helaas hebben een aantal projecten door een niet volledige aanvraag de eindstreep niet gehaald. Aanvragers lopen hierdoor het risico om op voorhand te worden afgewezen.

Het geld voor onze fondsen komt uit schenkingen en erfenissen. SBNL is een door de fiscus erkende organisatie met ANBI-status. Dat wil zeggen dat belastingvriendelijk schenken mogelijk is. Erfenissen zijn geheel belastingvrij. Niet alleen geldbedragen, maar ook roerend en onroerend goed vallen onder de ANBI-regeling. SBNL zorgt ervoor dat de schenking of erfenis in de geest van de schenker of erflater wordt aangewend. De schenker of erflater kan dat zelf ook aangeven, zoals het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds bewijst.

Meer informatie: Maaike Brasz.

Meer informatie over de veertien projecten: Toegekend in 2016

« Terug