Van de voorzitter

Frederik Nijpjes-2013.jpgdonderdag 22 december 2016 11:07

Het bestuur van SBNL kijkt met veel plezier terug op het jaar 2016.

We waren weer blij met de brede ondersteuning.
Dankzij het harde werk van de vrijwilligers op onze eigen terreinen liggen deze er prima bij. Het slechte voorjaar was niet goed voor de broedende kieviten, maar mede door de inzet van onze vrijwillige weidevogelbeschermers, is bij het totale resultaat de schade beperkt gebleven. Daarnaast was de continuering van delen van de beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer, voor een beperkt aantal, een prettige ontwikkeling.

Een redelijk goed verlopen beleggingsjaar maakte het weer mogelijk een substantieel bedrag klaar te zetten voor initiatieven voor beheer en onderhoud van het landelijke gebied in Oost-Nederland uit het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds.

Het Nora Croin Michielsen Fonds is voor het eerst opengesteld voor wetenschappelijke projecten. Begin volgend jaar komt de commissie wetenschappelijk onderzoek van SBNL met voorstellen aan het bestuur om bepaalde projecten financieel te ondersteunen.

Met verschillende gelijkgezinde clubs wordt begin volgend jaar bekeken waar we met elkaar kunnen samenwerken. Versnippering van belangenbehartiging en het zo dicht mogelijk langs elkaar heen werken komt niet ten goede van een sterke positie van de particuliere eigenaar/beheerder.

Het devies voor 2017 van SBNL is wederom SAMENWERKEN.

Het bestuur en personeel van SBNL wensen u en uw geliefden een heel mooie Kerst en een goed en gezond 2017 toe.

Wellicht tot ziens op 23 september bij de Hut van Cartouche.

ing. Frederik Nijpjes
voorzitter SBNL

« Terug