Nieuw fonds SBNL investeert in wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen

Uivermeertjes_07-2010_paaiplaatsdonderdag 29 september 2016 15:00

Nora Croin Michielsen Fonds van start.
In 2013 ontving SBNL een nalatenschap van de ecologe mevrouw Nora Croin Michielsen uit Barchem (Achterhoek). Vandaag laat SBNL weten dat € 50.000 uit het fonds beschikbaar komt voor wetenschappelijk onderzoek en natuurbeheer.

Tijdens haar werkzame leven was Nora Croin Michielsen verbonden aan de afdeling dierenecologie van de Rijksuniversiteit Leiden. Daar genoot zij als wetenschapper veel aanzien. Opmerkelijk was haar keuze voor de jacht. Jacht beschouwde zij als een wijze om de natuur te beheren, mits dat met beleid gebeurt. ‘De mens staat niet boven de natuur, maar is onderdeel van de natuur. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om de natuur te beheren. Dan kun je de natuur in een gebied in evenwicht houden. Dat moet op een goede manier gebeuren’, was de stelling van de ecologe, die overigens niet met die opvatting te koop liep, maar er zeker ook niet voor wegliep. Nora Croin Michielsen zat in de eerste landelijke beheercommissie van SBNL. Vanuit die ervaring maakte ze de keuze om haar bezittingen na te laten aan SBNL.

Fonds op naam

Medio 2015 is de nalatenschap volledig aan SBNL overdragen en heeft SBNL een fonds op haar naam ingericht. Vanuit dit fonds stelt SBNL in 2016 maximaal € 50.000 beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen, die voor dat onderzoek beschikbaar worden gesteld en/of goedgekeurd door SBNL.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot 15 december 2016 worden ingediend. Projectcriteria en het aanvraagformat kunt u vinden op www.sbnl.nl/nora-croin-michielsen-fonds.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Maaike Brasz, rentmeester, 0318 57 83 57

 

« Terug