SBNL stelt 50.000 euro beschikbaar voor projecten in Oost-Nederland

Bredevoort_Van Hemert 2016_rododendrons.jpg

Gehonoreerde aanvraag 2015: Vestingspark Bredevoort

woensdag 06 juli 2016 13:49

SBNL trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning van projecten op het gebied van particulier en agrarisch natuur- en landschapsbeheer en historie van het platteland. Het geld komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof – Coldeweij Fonds, dat SBNL beheert. Dit impliceert (voorwaarde van de erflaters) dat alleen projecten in Overijssel en in het gebied ten oosten van de IJssel in Gelderland (Achterhoek en Liemers) in aanmerking komen.

Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, ANV’s, organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, met uitzondering van de overheid en TBO’s, kunnen tot eind september 2016 een aanvraag indienen bij SBNL. Iedereen met een goed plan maakt een kans waarbij, in het kader van spreiding in het gebied, nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. Het plan moet een blijvend effect hebben en aantoonbaar aansluiten aan een behoefte en voldoen aan de projectcriteria. De precieze voorwaarden zijn terug te vinden op www.sbnl.nl, het aanvraagformulier is in "Word format" verkrijgbaar via info@sbnl.nl of bel naar: 0318 57 83 57.

Een door SBNL ingestelde uitkeringscommissie gaat eerst toetsen of aan de projectcriteria is voldaan. Vervolgens vindt een inhoudelijke beoordeling plaats door dezelfde commissie, waarna zij aan het SBNL-bestuur voorstellen doet om een of meer projecten met een uitkering te honoreren.

SBNL probeert door verantwoord te beleggen jaarlijks een uitkering te doen uit het Fonds om zo projecten te ondersteunen. Het is voor de vierde keer dat SBNL geld vrijmaakt uit dit fonds. Eerder kon zij in de afgelopen 3 jaar zesentwintig projecten honoreren. Deze projecten zijn reeds uitgevoerd of nog gaande. Het Fonds is ontstaan uit een grote erfenis, die SBNL eind 2010 kreeg na het overlijden van mevrouw mr. D.T. baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij. Samen met haar man mr. C.J. baron van Hemert tot Dingshof was zij een groot liefhebber van de schoonheid van de natuur en van de historie van het platteland.

« Terug