Biotoopmengsel ‘Jagersvereniging’

Akkerrand_gelemosterd-Phacelia-boekweit.JPGdonderdag 07 april 2016 10:43

SBNL heeft in samenwerking met De Jagersvereniging een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Het mengsel bevat gele mosterd, Phacelia en boekweit en staat ongeveer 6 tot 8 weken nadat het gezaaid is in bloei.

Werking

Phacelia wordt druk bezocht door hommels, honingbijen en andere insecten. De insecten die deze plant aantrekt zijn voedsel voor jonge patrijzen en fazanten. De gele mosterd zorgt er voor dat er dekking waardoor er schuilmogelijkheden ontstaan voor weidevogels en hazen. De boekweit en de gele mosterd produceren beiden voedsel voor zaadetende vogels zoals de geelgors en de patrijs. Dit mengsel is geschikt voor de meeste grondtypen.

Een mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van akkervogels en hoenderachtigen, zoals fazant en patrijs.

Bevat: 40% gele mosterd, 30% Phacelia en 30% boekweit.
Zaaitijd: maart tot augustus
Benodigde hoeveelheid: 4,5 kg op 1000 m2
Prijs: € 7,50/kg

Zaaiwijze

Het succes van een goede faunarand of -akker staat of valt met goed voorbewerken van de grond. Als eerste lastige onkruiden verwijderen, dan kunt u uw zaden bijvoorbeeld in rijen zaaien, waarna u de grond gemakkelijk kunt schoffelen. Met ploegen (ca. 25 cm) wordt bereikt dat de ongewenste onkruidzaden diep in de bodem worden gebracht en zo niet meer kunnen kiemen. Na het ploegen de grond egaliseren, zodat er een mooi zaaibed ontstaat. Hierna of handmatig of machinaal inzaaien (1-2 cm diep) en licht inharken of aanrollen. Pas bij handmatig inharken ervoor op dat u niet alle zaden naar één zijde van het perceel harkt. Zaai bloemenmengsels niet te diep, anders komt het niet goed op.

Leverancier
Hofman agrarische producten, www.hofmanap.nlinfo@hofmanap.nl, 0548 – 512979
of direct naar biotoopmengsel jagersvereniging

« Terug