BFVW petitie scoort boven verwachting

logo3_BFVW.jpgwoensdag 20 januari 2016 12:23

De BFVW petitie, voor de Friese methode voor het beschermen van weidevogels, wordt massaal ondersteund. Het aantal van 1000 sympathisanten was al na anderhalve dag bereikt.

‘We ha it dan oer it offisjele oantal’, stelt een blijverraste BFVW voorzitter. ‘Alle minsken krije nei it tekenjen fan’e petysje in mail werom, weryn harren stipe befêstige wurdt. Dy mail moatte hja oanklikke, in 500 minsken ha dat noch net dien, dus eins sitte we al op 1500 stipers!’ Uiteraard blijft de BFVW sympathisanten oproepen de petitie te ondersteunen. 
Dinsdag 19 januari heeft een delegatie vanuit het BFVW hoofdbestuur symbolisch de petitietekeningen overhandigd aan het College van Gedeputeerden Staten Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer liet weten ook graag de mening van de overige 660.000 Friezen te willen horen, daarom blijft de petitie Friese Weidevogelbescherming doorlopen.

Petitie: De Friese bescherming van weidevogels moet blijven!

De zorg voor weidevogels begint in Nederland jaarlijks omstreeks begin april. De eieren die al in maart, door vooral de kievit, worden gelegd worden nauwelijks beschermd. Een groot deel van deze eieren gaat verloren door landbouwwerkzaamheden. Behalve in Fryslân. In Fryslân kennen we nog de traditie van het aaisykjen. De vroege kievitseieren worden gezocht en geraapt. Het levert de inspiratie en kennis op voor het duurzaam en omvangrijk beschermen van nesten, eieren en kuikens van kieviten en andere weidevogels. 

Tegenwoordig mag dit aaisykjen alleen nog maar worden gedaan door erkende vrijwilligers. Nazorgers die verbonden zijn aan de Bond Friese VogelWachten (BFVW). In de loop der jaren is het aaisykjen steeds meer aan regels gebonden. Juridische regels waardoor het aantal vrijwilligers terugloopt. Gelukkig niet zo snel als in overige delen van Nederland. Waar het aaisykjen helemaal is afgeschaft. Door de unieke Friese methode voor het beschermen van weidevogels zijn er in Fryslân meer nazorgers actief dan in de rest van Nederland. 

Het aaisykjen vormt in Fryslân de basis voor een uniek beschermingssysteem. Het aantal weidevogels neemt af. Voorkom dat de bescherming van weidevogels in Fryslân de rest van Nederland achterna gaat.

Steun daarom onze petitie ‘De Friese bescherming van weidevogels moet blijven!’

 

« Terug