SBNL ondersteunt veertien projecten in Overijssel en Gelderland Oost

Van Hemert wapen.jpgdinsdag 05 januari 2016 16:13

Projecten op het gebied van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Overijssel en een deel van Gelderland krijgen dankzij SBNL een financiële impuls. Er zijn veertien aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 75.000 euro. De feestelijke uitreiking vindt op 20 januari a.s. plaats in Hotel De Roskam te Gorssel.

Het geld is afkomstig uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds. Baronesse Dietje van Hemert tot Dingshof-Coldeweij uit Lochem liet bij haar overlijden eind 2010 haar vermogen en bezittingen na aan SBNL met de ‘opdracht’ om een fonds in te richten. Ze verbond aan de erfenis de voorwaarde dat het fonds ten goede moest komen aan natuur en landschap in Overijssel en in het deel van Gelderland ten oosten van de IJssel (de Achterhoek en Liemers).

Het resultaat over 2014 liet het toe om 75.000 euro te besteden. Er kwamen 31 aanvragen binnen voor in totaal bijna 600.000 euro. De aanvragen zijn beoordeeld door een uitkeringscommissie,  samengesteld uit vertegenwoordigers, die nauw gelieerd zijn aan het betreffende gebied en aan natuur, landschap en cultureel erfgoed.  De commissie was onder de indruk van de hoeveelheid aanvragen, de gevarieerdheid en van het enthousiasme dat uit de projecten sprak. Zij heeft het SBNL-bestuur geadviseerd om veertien projecten geheel of gedeeltelijk te honoreren.
Het bestuur kende op 17 december jl. die aanvragen conform het advies formeel toe.

Met deze uitkeringen uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds manifesteert SBNL zich als fondsbeheerder. Die rol wil de organisatie nadrukkelijk spelen. De organisatie gaat in de komende tijd de klemtoon leggen op fondsenwerving en beheer van terreinen.

Het geld voor die fondsen moet komen uit schenkingen en erfenissen. SBNL is een door de fiscus erkende organisatie met ANBI-status. Dat wil zeggen dat belastingvriendelijk schenken mogelijk is. Erfenissen zijn geheel belastingvrij. Niet alleen geldbedragen, maar ook roerend en onroerend goed vallen onder de ANBI-regeling. SBNL zorgt ervoor dat de schenking of erfenis in de geest van de schenker of erflater wordt aangewend. De schenker of erflater kan dat zelf ook aangeven, zoals het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds bewijst.

Meer informatie: Maaike Brasz.

Meer informatie over de veertien projecten: Toegekend in 2015

« Terug