Werken aan behoud rietland Kockengen

2015 branden rietland Kockengen.JPGdonderdag 19 februari 2015 12:12

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 2015 hebben vrijwilligers van de Natuurgroep Kockengen in de rietlanden langs de Wagendijk gewerkt.

Na ruim drie jaar waren de weer- en terreinomstandigheden gunstig om weer eens op een werkdag te kunnen riet maaien. Om in de drassige rietlanden te kunnen werken is een juiste combinatie van vorst, geen neerslag en een juiste windrichting noodzakelijk. Bij deze combinatie is het terrein toegankelijk en kan het riet eenvoudig verbrand worden zonder veel overlast voor de omgeving.

Vrijdag 6 februari werd er door een klein groepje vrijwilligers al een begin gemaakt met het riet maaien op de percelen van onze buurman SBB. Op dit perceel rietland was voor het laatst in januari 2011 gewerkt.
Op zaterdag 7 februari zijn 20 vrijwilligers aan de slag gegaan in de rietlanden verdeeld over drie locaties. Er is riet gemaaid en verbrand op de percelen van SBNL en bij Van Houten. Verder zijn er wilgen geknot, hakhout gesnoeid en is het snoeihout verwerkt in een takkenril (schuil- , broedplaats voor vogels).

Om het rietland in stand te houden is het noodzakelijk om deze periodiek te maaien. Bij niet maaien zal het rietland langzaam maar zeker veranderen in een moerasbos. De karakteristiek planten en vogels van de rietlanden zullen dan verdwijnen. Kleine zangvogels zoals de kleine karekiet, rietzanger en rietgors maar ook de bruine kiekendief en de roerdomp zijn voor hun voedsel en broedplaatsen gebonden aan rietlanden. Door periodiek en steeds een gedeelte van het rietland te maaien ontstaat een gevarieerd biotoop met oud en jong riet waarin veel verschillende soorten kunnen leven.

De Natuurgroep Kockengen werkt samen met Staatsbosbeheer, SBNL (organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer) en particulieren om de kenmerkende rietlanden van Kockengen te behouden.

« Terug