Van de voorzitter

Leersum_ven_winter_1247.JPGwoensdag 21 december 2022

Beste donateurs en vrienden van SBNL Natuurfonds,
2022 was tumultueus jaar! Gelukkig ebden de gevolgen van Covid in de loop van het jaar weg en kwam het gewone leven in Nederland weer op gang.

Maar de gevolgen van Poetins ‘bijzondere operatie’ in de Oekraïne zorgt tot op de dag van vandaag voor enorme negatieve gevolgen over de hele wereld. Dus ook in Nederland, waar de hoge (energie)prijzen het leven voor veel mensen niet makkelijker maken.

En naast deze ‘energiecrisis’ ontstond in 2022 ook een ‘stikstofcrisis’. Door de rechter werd de overheid gedwongen om de door Rijk en Europa afgesproken waarden van stikstof- en CO2-uitstoot te handhaven. De focus ligt daarbij op bescherming van natuurgebieden, die veelal worden beheerd door TBO’s (Terrein Beherende Organisaties) en de vaak agrarische gebieden in hun directe omgeving. Er ging al veel geld naar deze 20% beschermde natuur van ons land, en in de toekomst wordt de geldkraan nog veel verder opengedraaid.

SBNL Natuurfonds vindt dat ook de rest van het buitengebied (zo’n 60% van het land) tijd, geld en aandacht van de overheid verdient. Met minder budget is daar namelijk een veel groter en sneller positief effect voor de natuur en landschap te behalen. Als particulier Fonds willen wij aan beheer en onderhoud van het buitengebied blijven  bijdragen. En we roepen u op om daarbij (financieel) te helpen!

Het komende jaar starten we daarom onze landelijke campagne Natuur om de Hoek. Met Linette Belo als projectmanager zet ons hele team zich hiervoor in. We werken samen met eigenaren, gebruikers en inwoners om meer poelen overhoekjes, houtwallen, boomsingels en heggen aan te leggen en te beheren. En om delen agrarische grond te vergroenen, al dan niet in de vorm van eetbare elementen. We hopen hiermee een van de aanjagers te zijn in de transitie in het landelijk gebied.
De prachtige erfenis van mr. Bonk die SBNL Natuurfonds dit jaar ontving, maakt het mogelijk op samen met onze partner ASR Verzekeringen voortvarend van start te gaan. U gaat het komende jaar dus nog veel van SBNL’s Natuur om de Hoek horen!

Ook dit jaar waren we veel in het landelijke en regionale nieuws met onze Boom van het Jaar lustrum verkiezing. Met een overmacht aan stemmen is de strijd gewonnen door Markiezeneik uit de provincie Utrecht, u las er alles over in het winternummer van Mijn Natuur. Nog nooit werden er zo veel stemmen uitgebracht! Onze inspanningen zijn er nu op gericht om de “onze” Nederlandse boom ook hoog te laten eindigen in de Europese verkiezing.
Hopelijk vond u de vier seizoens-edities van ons blad “Mijn Natuur” net zo het lezen waard als ik. De redactie weet iedere keer weer te verrassen, waarvoor mijn dank.

Natuurlijk bedank ik ook het SBNL team, bestuur en vrijwilligers voor hun inzet. En ik bedank ook u. Want zonder de steun van onze donateurs komen we niet ver.
We hebben nog veel mooie dingen te doen en we gaan er in 2023, samen met u, vol tegenaan!

IZF_8632_NijpjesIk wens u en uw geliefden een mooie Kerst en een goed 2023 toe.

« Terug