Feestelijke uitreiking projecten

Uitreiking_2017_SBNL_0111.jpg09-03-2017 16:34

Vertegenwoordigers van 6 projecten namen dinsdag 7 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Sterkenburg te Driebergen-Rijsenburg hun bijdrage in ontvangst uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds en het Nora Croin Michielsen Fonds, dat SBNL beheert.

In totaal ontvangen de zes projecten een bedrag van € 74.000 uit beide fondsen. De vertegenwoordigers gaven op de bijeenkomst een korte presentatie over hun project. Daarnaast toonden ze zich zeer geïnteresseerd in elkaars initiatieven.

Uit het Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds ontvangen een financiële bijdrage;

  • Landgoed Egheria-ten Cate voor herstel en onderhoud van kleine landschapselementen.
  • Stichting tot ondersteuning Bijenvereniging, afdeling Heino, voor de bouw van een bijenstal in de dorpsboomgaard waardoor dorpsbewoners zelf bijen kunnen houden.
  • Nederlandse Kastelenstichting voor ‘activiteiten op locatie’ tijdens de Dag van het Kasteel Overijssel.
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor het project ‘Paradijs voor de Patrijs’, dat zij samen met vrijwilligers van WBE en IVN opzetten. 

Meer informatie over de projecten, lees verder

Uit het Nora Croin Michielsen Fonds ontvangen een financiële bijdrage;

  • de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken voor onderzoek naar het effect van diverse beheerpakketten op de insectenrijkdom in het boerenland.
  • de Jagersvereniging voor de ‘dried Spot Method’, een vossenonderzoek waarbij in eerste instantie twee methoden van bloedmonsters met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarnaast wordt het materiaal gebruikt om te onderzoeken of op basis van antistoffen in het bloed van vossen een indruk kan worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze leefomgeving.

Meer informatie over de projecten, lees verder

 

 

 

 

 

« Terug