Locatie: Meddo, Oosterholtweg Gemeente Oost-Gelre

Grootte: 4,8990 ha

Soort: Dennen-, eiken- en beukenbos

Verkregen in: 1988 door schenking van dhr. Theodore Kraakman uit Meddo, Winterswijk

Beschrijving: Dit SBNL eigendom is een van de vele groene oases in het Achterhoekse coulisselandschap. Als een taartpunt ligt het ingeklemd tussen de Oosterholtweg en agrarische grond. Met aan de westzijde geheel begrensd door de Groenlosche Slinge.

Oude reliëf en laanstructuren uit de tijd van voor de ruilverkaveling 1998. Daarom zijn er in het bos ook nog een aantal mooie oude eikenbomen terug te vinden die op zichzelf al een bepaalde natuurwaarde vertegenwoordigen.

Via het werkpad van deze beek en de werkpaden van de noordelijke afwateringssloot kan men om het gehele bosperceel wandelen.