Start uitvoering Stroomlijn: onderhoud van begroeiing in de uiterwaarden

Vogelvlucht Crobsche waard voor uitvoering.jpg

Schematisch overzicht Crobsche Waard vóór de werkzaamheden.

donderdag 18 augustus 2016 14:54

In week 34 start Krinkels-CSO, in opdracht van Rijkswaterstaat, met het onderhoud van de begroeiing in de Crobsche waard. Hierdoor blijven de rivieren ook bij hoogwater goed doorstromen en vermindert de kans op overstromingen.

Werkzaamheden die u hierbij kunt verwachten zijn: het verwijderen en afvoeren van begroeiing, takhout versnipperen en stobben frezen. In 2017 voeren we grondwerkzaamheden uit zodat het terrein in de toekomst makkelijker te onderhouden is als grasland. Zo versteilen we de oever en egaliseren we het terrein. We werken hierbij alleen met materialen uit de uiterwaard zelf. 

De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. Mocht u hinder ondervinden of vragen hebben, neem dan contact op met Krinkels-CSO via 030 – 659 4372 of krinkels@cso.nl. 

Planning
De actuele uitvoeringsplanning en informatie over hinder in uw omgeving vindt u op www.uitvoeringstroomlijn.nl.Deze planning is onder andere afhankelijk van de aanwezigheid van broedvogels en de begaanbaarheid van de uiterwaarden i.v.m. hoogwater. De uitvoering van het werk gebeurt zorgvuldig: vlak voor de start van het werk bekijken de ecoloog van de aannemer en een gespecialiseerd onafhankelijk ecologisch bureau de situatie ter plekke. Treffen zij beschermde soorten aan, dan wordt het werk stil gelegd of er blijft begroeiing staan. 

Schematisch overzicht Crobsche Waard ná de werkzaamheden

« Terug