Van de voorzitter

IMG-4239-winter.jpgwoensdag 22 december 2021

Beste donateurs en vrienden van SBNL Natuurfonds,

Ook in het jaar 2021 is Covid-19 een dominante factor gebleven voor u en ons. Dachten we na het massaal vaccineren ervan af te zijn, bleken er mutaties van het virus te ontstaan waardoor we weer in lockdown moesten gaan. De druk op de gezondheidszorg bleef onverminderd hoog. Alle hoop is gericht op de “boosterprikken” die wellicht tot een definitieve versoepeling van de anti-Covid-19 maatregelen zullen leiden.

Voor veel organisaties, waaronder ook de onze, betekende dit af en aan van huis uit werken. De fysieke bijeenkomsten werden beperkt en daar had ook SBNL Natuurfonds last van. Geen donateursdag, geen excursies naar onze terreinen en te weinig bezoeken aan initiatiefnemers van door SBNL Natuurfonds ondersteunde projecten. Maar we hebben met succes wel weer een verkiezing van de Boom van het Jaar georganiseerd in 2021. Deze keer is de Limburgse Pastoors lindeboom uitverkoren als de Boom van het Jaar. De festiviteiten rond deze verkiezing schuiven we door naar begin 2022 (als het weer mag).

Na het vertrek van Willem Schimmelpenninck van der Oije als directeur en een periode van waarneming door ons bestuurslid Albert Schimmelpenninck, is in juli Manja te Velde begonnen als directeur van SBNL Natuurfonds. Door de langdurige afwezigheid van “onze” Maaike, kon zij meteen het spreekwoordelijke diepe in. Door extra inzet van het team en onze hoofdredacteur hebben de werkzaamheden zo min mogelijk vertraging opgelopen. Ik wens van hieruit Maaike een snelle terugkeer toe.

Na een roerig jaar kijk ik met veel vertrouwen en met veel energie uit naar 2022. Het jaar waarin we SBNL Natuurfonds verder gaan versterken als (co-)financier van projecten in het landelijke gebied die de biodiversiteit gaan vergroten en de robuustheid van natuur en landschap gaan versterken.

IZF_8632_Nijpjes.jpgIk dank de donateurs en gulle gevers voor hun bijdragen in 2021! En natuurlijk de redactiecommissie, de beoordelingscommissies, alle vrijwilligers, personeel en bestuur voor hun inzet.
Er is in 2022 veel te doen, ik kijk er naar uit!

Tot slot wens ik u en uw geliefden een mooie Kerst en een goed 2022 toe.

Frederik Nijpjes,
voorzitter

« Terug