SBNL Natuurfonds stelt in 2020 € 100.000 ter beschikking voor projecten in Gelderland en Overijssel

Jonge patrijzen op zand_2018-08-06.jpg

De patrijs handhaaft zich in Salland. Niet op grote schaal, maar hij duikt her en der op dankzij een project, dat met financiële steun van het Van Hemert Fonds van de grond kwam.

donderdag 16 juli 2020

SBNL Natuurfonds trekt opnieuw geld uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Overijssel en geheel Gelderland. Dit betekent dat naast Achterhoek en Liemers ook Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen een beroep op een bijdrage kunnen doen. Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere (vrijwillige) organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Al zevenmaal eerder keerde SBNL Natuurfonds geld uit vanuit dit fonds aan in totaal 56 projecten van diverse grootte in Midden en Oost-Nederland.

Geïnteresseerden kunnen tot eind september 2020 bij SBNL Natuurfonds een aanvraag indienen via de website:

De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het project een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de website van SBNL Natuurfonds.

Het Nora Croin Michielsen Fonds en het H.J. van Beuningen Fonds gaan 1 september open voor aanvragen.

« Terug