Van de voorzitter

Leersum_ven_winter_1247.JPG

© Simone Luijckx

donderdag 19 december 2019

Gebruikelijk kijken we even terug hoe het afgelopen jaar verlopen is, om te zien wat goed was en wat beter kan.
Begin dit jaar is de verkoop van onze bossen te Wouw afgerond. De verkoopopbrengst gaat dienen als startkapitaal voor ons Brabantfonds. Spoedig zullen gesprekken worden gevoerd met potentiële leden voor de beoordelingscommissie voor het Brabantfonds opdat we spoedig dit fonds lanceren. Binnenkort hoort u hier meer over.

Op 1 februari jl. hebben wij Willem Schimmelpenninck van der Oije mogen verwelkomen als directeur van onze stichting. Mede dankzij de inzet van René Munsters kon Willem snel worden ingewerkt op het vlak van de fondsenwerving. Dat was ook nodig want René heeft het kantoor verlaten in maart. Wij zijn René heel erkentelijk voor zijn inzet en zijn bijdrage.

Ook dit jaar hebben we de uitkeringen namens onze fondsen voor verschillende projecten en onderzoeken mogen uitreiken op kasteel Vorden. Het blijft boeiend en ook leerzaam om de verschillende projecten toegelicht te krijgen door de initiatiefnemers, een mooie manier van kennisuitwisseling.

De donateursdag vond dit jaar plaats op Schouwen-Duiveland in Zeeland en was weer geweldig georganiseerd. Ons team maar ook zeer zeker de gastheer en gastvrouw, de heer Lubbers en zijn dochter Renée, hebben er een zeer geslaagd geheel van gemaakt. De passie waarmee wij werden rondgeleid over het landgoed te Renesse werkt aanstekelijk. Het was een gezellige en leerzame dag want we weten nu van alles over een eendenkooi.

De winnaar van de verkiezing van 'De Boom van het Jaar 2018', 'de Troeteleik' uit Noord-Brabant, deed namens Nederland voor het eerst mee aan de Europese verkiezing. Er kwam zelfs een ‘treehunter’ namens de organisatie een bezoek brengen aan de bedreigde boom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. Met behulp van o.a. het dagblad Trouw heeft Maaike Brasz samen met haar collega’s ervoor gezorgd dat de Troeteleik op de 7e plaats is geëindigd, een mooie score voor een land dat voor het eerst aan deze verkiezing deelneemt.

In september/oktober hebben we voor de tweede keer kunnen stemmen op de Boom van het Jaar, ditmaal de editie 2019. Dat heeft het publiek ook massaal gedaan, meer dan 25.000 stemmen zijn uitgebracht, tweemaal zoveel als de vorig jaar. Tot het einde toe was het ongemeen spannend wie er deze keer met de titel vandoor zou gaan: Rotterdam of Bladel. Uiteindelijk heeft een krachtige eindsprint de Heksenboom van Zwarte Kaat op landgoed Ten Vorsel in Bladel de overwinning opgeleverd.

Helaas is ook dit jaar een aantal trouwe supporters van SBNL Natuurfonds ons ontvallen. Deze dagen gaan onze gedachten met name uit naar de families en nabestaanden van onze oud-voorzitter Piet Blauw, de coördinator in Zeeland Piet Goeree en onze toezichthouder van de Grote Veenderplas Cees Schimmel.

Op het vlak van het creëren van nieuwe fondsen hebben we grote stappen gezet. Door de succesvolle verkoop van de Hut van Cartouche kunnen we nu een start maken met het Cartouche fonds ten behoeve van projecten rond het thema educatie. Via via kwamen wij in contact met het bestuur van Stichting informatiecentrum en wildpark het Aardhuis. Deze stichting had de activiteiten gestaakt en heeft besloten het resterende vermogen onder te brengen bij SBNL Natuurfonds door middel van een fonds op naam: het Aardhuisfonds. Ook hebben we dit jaar voor het eerst de inschrijving geopend voor projecten die in aanmerking willen komen voor de HJE van Beuningen bijdrage. De interesse bleek groot. Over de toewijzing wordt nu goed nagedacht. Tenslotte kunnen we dankzij een gulle gift van één van onze donateurs de komende jaren vanuit het Fonds West-Gelderland de gehele provincie bereiken.

Wederom dank ik mijn medebestuurders en de vele vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer belangeloos hebben ingezet voor SBNL Natuurfonds. De redactiecommissie, onder leiding van Marlies Kolthof, heeft weer voor een viertal fraaie nummers gezorgd van Mijn Natuur.

Echter zonder het personeel was het niet mogelijk geweest ook van 2019 een goed jaar te maken voor SBNL Natuurfonds. Ik dank Simone, Maaike, Rini en Willem voor hun inzet.

Terugkijkend op 2019 hebben we weer een aantal zaken geregeld en de aanzetten gegeven voor mooie dingen die we het komende jaar gaan doen. Er zijn weer mooie resultaten te halen en dat geeft weer veel inspiratie.

Ik wens u en uw geliefden een mooie Kerst en een goed en gezond 2020 toe.IZF_8632_Nijpjes.jpg

Frederik Nijpjes, voorzitter

« Terug