Hut van Cartouche wordt Cartouche fonds

Hut van Cartouche.JPGdinsdag 15 januari 2019

Cartouche was het schrijverspseudoniem van Arnoldus Foeke van der Wal, geboren in Amsterdam en later verhuisd naar de Veluwe, in Speuld gemeente Ermelo.
Hij overleed in 1987 waarbij hij zijn huis, de jachthut aan de Garderenseweg, onder aanvullende voorwaarden aan SBNL na liet. Zo bleef het gebruiksrecht aan de Stichting De Grote Jacht, de latere AF v.d. Wal Stichting voor de periode dat zij het jachtrecht bezat in het Speulder en Sprielderbos. Na afloop daarvan, hebben de neven en nichten van Arnold nog enkele jaren gebruik gemaakt van deze unieke locatie.

De hut is echter toe aan een grondige renovatie die onvermijdelijk het karakter van de hut zal veranderen. De investeringen die door SBNL Natuurfonds gedaan moeten worden staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Dat maakt het behoud van de Hut van Cartouche voor SBNL Natuurfonds onrendabel.

Na een uitgebreide afweging heeft het bestuur de moeilijke beslissing genomen om afscheid te nemen van de Hut en deze te koop aan te bieden. Van de opbrengst wordt een nieuw fonds ingericht, het Cartouchefonds, dat educatieve en communicatieve projecten op het gebied van faunabeheer gaat ondersteunen.

In de afgelopen maanden heeft SBNL Natuurfonds diverse gesprekken gevoerd met de familie Van der Wal. Nadat twee onafhankelijke makelaars een taxatie hadden uitgevoerd, is de Hut van Cartouche allereerst aangeboden aan de familie ter overname. Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot een koopovereenkomst.

Voorzitter Frederik Nijpjes: ‘Het opzetten van het Cartouchefonds past veel beter bij de weg die wij als organisatie zijn ingeslagen: een transitie naar een fondsenwervende organisatie die particuliere natuur- en landschapsontwikkeling wil ondersteunen en uitbreiden. Gezien de nostalgische waarde brengen we de verkoop vervolgens graag eerst onder de aandacht van onze donateurs. We weten dat sommigen van hen waardevolle herinneringen koesteren aan het geestelijke erfgoed van Arnold van der Wal. Wij zijn er van overtuigd dat we met het Cartouchefonds, juist dit gedachtegoed breder en actiever naar buiten kunnen brengen.’

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dhr. A. van Drie van Drieklomp Makelaars:

Drieklomp Makelaars en Rentmeesters
Apeldoornsestraat 95
3781 PM VOORTHUIZEN
0342-474000
Info@drieklomp.nl
www.drieklomp.nl

 

 

 

« Terug