Bos te Wouwse Plantage

Locatie:  Wouwse Plantage

Grootte: 73,598 ha

Soort: Droog bos met productie (houtoogst)

Verkregen in: 1995 aangekocht van de gemeente Wouw vanuit een speciaal daarvoor opgericht fonds.

Beschrijving: Het Bos te Wouwse Plantage maakt landschappelijk gezien deel uit van een 900 ha groot landgoed, genaamd Wouwse Plantage. In oorsprong daterend van begin 1500 toen de Heer van Bergen op Zoom opdracht gaf om nabij Huijbergen een bos aan te leggen.

De lanenstructuur van het landgoed met o.a. Beuk en Amerikaanse eik zet zich deels door op het terrein van SBNL Natuurfonds. Op verschillende plaatsen ziet men nog een ondergroei van Rododendrons. Nog stammend uit de tijd dat ook dit deel aan het eigenlijke landgoed toebehoorde. Het bos bestaat uit vakken naaldbos en gemengd naald-loofbos. De meest voorkomende boomsoorten zijn Grove den, Amerikaanse eik en Corsicaanse den.

Doordat het bos is opgebouwd uit relatief kleine percelen bestaande uit verschillende bostypen, komt men al wandelend door een steeds weer variërend bos. 

Dit bos van SBNL Natuurfonds ligt ten oosten van de Plantagebaan, de weg die van het dorpje Wouwse Plantage richting Huijbergen gaat. Zowel vanuit het dorpje als vanaf het parkeerterrein in het bos kan men al wandelend de weide omgeving, inclusief het landgoed verkennen.